تعداد 665 مورد یافت شد

* امام خمینی طی حکمی خطاب به آقای موسوی نخست وزیر، ضمن تشکر از خدمات بنیاد شهید به سرپرستی آقای کروبی ، امور مربوط به جانبازان را از ...

* امام خمینی طی حکمی خطاب کامل به امر بازسازی کشور و ترمیم خرابی‏ها و رسیدگی به محرومین را درصدر برنامه‏های خود قرار ...

* امام خمینی به تقاضای آقای حسن صانعی سرپرست بنیاد 15 خرداد مبنی بر استفاده از اموال مصادره‏ای محاکم انقلاب اسلامی برای رفع نیاز محرومین موافقت ...

* امام خمینی به تقاضای آقای حس از اموال مصادره‏ای محاکم انقلاب اسلامی برای رفع نیاز محرومین موافقت کردند. * امام خمینی کاندیداهای عضویت در ...

وظیفه شورای نگهبان اعاده حقوق فقراست

پرتال امام خمینی(س): از جمله ن احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانین وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود، این وظیفه شماست. ...

قیام با تمام توان برای خدمت به محرومین

همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این مستضعفین و برای ...

خدمت به زاغه نشینان

امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما ...

مسکن محرومین

مشکل زمین باید حل شود و همۀ بندگان محروم خدا باید از این ...

اهمیت مشارکت مردم در امور؛ توصیه امام به دولتمردان

در صبح روز چهارم شهریور ماه سا همه مردم؛ این مردم پابرهنه، این بازارى و این متوسطین و این محرومین. فشار روى اینها بوده است، یعنى فشار انقلاب روى دوش ... فشار روى اینها بوده است، یعنى فشار انقلاب روى دوش این محرومین بوده. اگر در خیابانها، در تظاهراتى که مردم کردند در ... مى دید که در بین اینها از آنهایى که مرفه اند چند نفرند و محرومین چقدرند؟ محرومین اند که این کار را کردند. بنا بر این، ... اینها از آنهایى که مرفه اند چند نفرند و محرومین چقدرند؟ محرومین اند که این کار را کردند. بنا بر این، دولت شما دولت ... محرومین اند که این کار را کردند. بنا بر این، دولت شما دولت محرومین است، یعنى، باید براى محرومین کار بکنید. و از امورى ...

توصیه های بنیانگذار جمهوری اسلامی به دولتمردان در هفته دولت

به مناسبت هفته دولت در روز چها همه مردم؛ این مردم پابرهنه، این بازاری و این متوسطین و این محرومین. فشار روی اینها بوده است، یعنی فشار انقلاب روی دوش ... فشار روی اینها بوده است، یعنی فشار انقلاب روی دوش این محرومین بوده. اگر در خیابانها، در تظاهراتی که مردم کردند در ... می دید که در بین اینها از آنهایی که مرفه اند چند نفرند و محرومین چقدرند؟ محرومین اند که این کار را کردند. بنا بر این، ... اینها از آنهایی که مرفه اند چند نفرند و محرومین چقدرند؟ محرومین اند که این کار را کردند. بنا بر این، دولت شما دولت ... محرومین اند که این کار را کردند. بنا بر این، دولت شما دولت محرومین است، یعنی، باید برای محرومین کار بکنید. و از اموری ...

سخنرانی امام خمینی به مناسبت هفته دولت / اهمیت مشارکت مردم در همه امور

بسم الله الرحمن الرحیم‏ ارائه همه مردم؛ این مردم پابرهنه، این بازاری و این متوسطین و این محرومین. فشار روی اینها بوده است، یعنی فشار انقلاب روی دوش ... فشار روی اینها بوده است، یعنی فشار انقلاب روی دوش این محرومین بوده. اگر در خیابانها، در تظاهراتی که مردم کردند در ... می ‏دید که در بین اینها از آنهایی که مرفه ‏اند چند نفرند و محرومین چقدرند؟ محرومین‏ اند که این کار را کردند. بنا بر ... اینها از آنهایی که مرفه ‏اند چند نفرند و محرومین چقدرند؟ محرومین‏ اند که این کار را کردند. بنا بر این، دولت شما دولت ... اند که این کار را کردند. بنا بر این، دولت شما دولت محرومین است، یعنی، باید برای محرومین کار بکنید. و از اموری ...

صفحه 2 از 67 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >