تعداد 54 مورد یافت شد

محضر خدا

خدا را در نظر بگیرید ای گویندگان، ای نویسندگان، ای کارکنان ...

خودم می دانم که اینجور نیستم

ما می دانیم که از عهدۀ شکر خدا نمی توانیم به در بیاییم. من ...

خود را طلبکار مدان

پسرم! ما که عاجز از شکر او و نعمت های بی منتهای اوییم، پس چه ...

پیش من رهبری مطرح نیست

عزیزان من، پیش من رهبری مطرح نیست؛ «برادری» مطرح است. خدای ...

ما مجری عدالت اسلامی هستیم

دو احساس در مردم هست. یکی اینکه اسلام را می دانند که رژیمی ...

هان ای غافل از خواب برخیز

هان ای نفس خسیس و ای دل غافل! از خواب برخیز و در مقابل این ...

حفظ آبروی مردم

شما آقایان توجه داشته باشید که همه در محضر خدا هستید؛ و ...

مسئولیت رئیس جمهور در مقابل آرای ملت

خدای تبارک و تعالی حاضر است، همه این عالم در محضر حق تعالی ...

سفارش به ذکر خدا در ماه رمضان

همان‏طور که می بینید مهمانی خدا صوم است، مثل میهمانی ماها ...

اتکال به خدا

ما به قدرت طبیعی بر این مشاکل و بر این مصیبتهایی که وارد شده ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6