تعداد 2 مورد یافت شد

حتی به بچه‏ ها سلام می‏ کردند

امام همیشه در سلام مقدم بر دیگران بودند و همواره وقتی وارد ...

خیر اصلاً نترسیدم

پس از پانزده خرداد که امام از زندان آزاد شدند و در قیطریه ...