تعداد 1 مورد یافت شد

بی نشانی بسیج باید خصیصه برجسته او باشد

بسیجی آرمان گراست و به دنبال تحقق آرمانهای الهی در جامعه ...