تعداد 14 مورد یافت شد

آیا یوگا و مدیتیشن و وجود چاکراها حقیقت هستند و یا می شود به عنوان یک مسیری که اسلام هم بپسندد،انتخاب بشوند؟یا اینکه جزو مکتبهای گمراه کننده تلقی می ...

موضوع فوق امری اجتهادی است. ال هر زمینه ای حرفی برای گفتن دارند از جمله در زمینه یوگا و مدیتیشن و وجود چاکراها خوب شنید و اگر حقیقتی در آنها یافت، ... ننمود. با این وصف به نظر می رسد که هم اکنون ترویج یوگا و مدیتیشن حتی در کشورهایی مانند آمریکا نیز بی ارتباط با سیاست ... آنها را نیز به همراه داشته باشد و اگر به بهانه یوگا و مدیتیشن، بتوان نسلی را با نوعی از ریاضیتهای صوفیافه ...

مجله کودک 197 صفحه 14

ادیان، مذاهب و اعتقادات مردم ج به آسمان یا بهشت و با دست دیگر به زمین اشاره میکند. ·· «مدیتیشن» روشی در آیین بودا است که مشابه یوگا در آیین هندو ... یوگا در آیین هندو میباشد. به عقیده بوداییها، با انجام عمل مدیتیشن، تمامی عقل و حواس آدمی تمرکز پیدا میکند. بوداییها با ... و راز طبیعت پی ببرند. این کودک بودایی، حالت نشستن به هنگام مدیتیشن را نشان میدهد. ¨ نمای جلو سیستم خنک کننده با پیچ و ...

مجله کودک 197 صفحه 15

·· یکی از جدیدترین مجسمههایی ک دست چپ او به سمت میانه بدن آمده است که علامتی برای شروع مدیتیشن است. همیشه روبان یا نواری با تزئینهای مختلف ر بدن ... حالت چهار زانوی مخصوصی که بودا مینشیند نیز حالت مخصوص مدیتیشن است. ·· در زمانی که بودا زنده بود، آیین دیگری در ...

مجله کودک 284 صفحه 24

و اما این داستان ادامه دارد . ، راهبه های بودایی نام دارند که مراحل مختلف دعا کردن و مدیتیشن را طی سال ها فرا می گیرند . لباس راهبه های بودایی ، ...

مجله کودک 284 صفحه 21

شیری که شیر نبود! براساس قصه و کاشانه خود را رها کرد و به سفر و اندیشیدن روی آورد . « مدیتیشن » یا تمرکز یکی از دستورات آیین بودا است که بودا در ...

مجله کودک 203 صفحه 15

طراحی داخل معبد ((کیوتو)) در طبیعت دیده می شود. تشک های کوچک برای راهبان آیین به هنگام مدیتیشن و ساز مخصوص بودایی ها نیز در تصویر دیده می شود. سقف ...

مجله کودک 249 صفحه 16

بچه­های جهان بچه­های شرق آسی به عنوان راهب بودایی، تعالیم این آیین را فرا بگیرند. «مدیتیشن» که نوعی تمرکز روحی به حساب می­آید یکی از این تعالیم ...

مجله نوجوان 71 صفحه 29

Adobe : تصور کنید که شما می آی به زبان هندی می شود رقص مار ؟ ! لوتوس اسم حالتی در یوگا و مدیتیشن متعالی است . یوگا و مراقبه ، تمرینات تمرکزی و ...

مجله کودک 203 صفحه 14

ادیان ، مذاهب و اعتقادات مرد در طبیعت نشان می دهد. انجام اعمال آیین بودا در این فرقه، مدیتیشن و سیر و سلوک پیروان این آیین تماماً در محیط طبیعت ...

مجله کودک 198 صفحه 17

1 ·· مجسمه برنزی باستانی به جا در حال لمش زمین با دست راست خود است. 4) بودا در وضعیت مدیتیشن (تمرکز) قرار دارد. ·· یک کودک راهب (ترککننده دنیا) ...

صفحه 1 از 2 1 | 2