تعداد 19206 مورد یافت شد

جایگاه تاثیر گذاری مردم در حکومت اسلامی

‏‏ ‏ ‏& ‏ ‏‏ ‏ ‏‏جایگاه تاثیر گذاری مردم در حکومت اسلامی‏ ‏‏(با نظر به اندیشه امام ... اسلامی هم همین است. ببینید ما در جامعه‌مان برای همه مردم هم حق قائلیم هم تکلیف، اصلا حق بدون تکلیف امکان ندارد. ... این است که ‏ ‎ [[page 48]] ‏‏حکومت حق مردم است ولی بعد از آنکه حق شد، قانون اساسی تصویب شد، مجلس ... قانون جلوی پیشرفت جامعه انسانی را می‌گیرد و این حق مردم است که پیشرفت کنند، این قانون به نظر امام نباید دیگر ... امام نباید دیگر اجرا بشود، توجه به مصالح نظام، نظام همان مردم است، همان حقوق مردم است، مهم است به نظر امام توجه به ...

میزان رأی ملت است

میزان رأی ملت است 12 / 1 / 93 تاریخ و از رزمندگان و سرداران دفاع مقدس) در باره نقش مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، مصاحبه ای با ... این جمله، قرآن است، قرآن کتاب «الناس» است، با مردم سر و کار دارد، یک پنجم قرآن تاریخ و قصص تاریخی است تا ... مردم سر و کار دارد، یک پنجم قرآن تاریخ و قصص تاریخی است تا مردم عبرت بگیرند. اصلاً پیامبران بعثت شان برای مردم است ... است تا مردم عبرت بگیرند. اصلاً پیامبران بعثت شان برای مردم است وگرنه خدا عقل را به آن ها داده بود و با عقل می ... بنابراین ریشه آن قضیه بر می گردد به این که پیامبران با مردم سر و کار داشتند و با مردم حشر و نشر داشتند و مانند ...

جایگاه مردم در اندیشه امام

جایگاه مردم در اندیشه امام دکتر منوچهر اکبری بسیاری از ... نهضت ها و انقلاب های اخیر جهان، وجود سه محور یا اصلِ مردم، رهبری و عقیده را، رمز پیروزی و تداوم انقلابها دانسته ... دو با یکدیگر وحدتی درونی نهفته است؛ بدین معنی که باید بین مردم و رهبری پیوند نفوذ ناپذیر و مستحکم برقرار باشد و از ... پیوند نفوذ ناپذیر و مستحکم برقرار باشد و از دیگر سو بین مردم و عقیدۀ انقلاب و نهضت باید وحدت بلامنازع باشد؛ از بعد ... وحدت بلامنازع باشد؛ از بعد سوم اگر بین عقیدۀ نهضت و رهبر و مردم در ادامۀ مسیر کوچکترین ناهماهنگی به چشم بخورد همین رخنه ...

دین و حکومت از دیدگاه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏& ؛ از سوی دیگر ، آن ها دیدند که به طور کلی زدودن دین از دل مردم برای آنان غیرممکن است ، تز جدایی دین از سیاست را سرلوحه ... را سرلوحه کار خود قرار داده اند و با تبلیغات گسترده به مردم القاء کردند که دین از سیاست و حکومت جدا است و اسلام ... دین ، در مقابل این تفکر استعماری ایستادگی کردند و برای مردم ضرورت حکومت دین را یادآور شدند و با دشمنان اسلام مبارزه ... که از طریق نصب و تعیین پیامبر (ص) به ولایت و حکومت بر مردم منصوب می شود ، و وی حاکم نظام اسلامی خواهد بود. و در ... شود ، و وی حاکم نظام اسلامی خواهد بود. و در زمان غیبت که مردم و امت اسلامی دسترسی به پیامبر و امامان معصوم ندارند ...

نقد و تفسیر دموکراسی و آزادی از دیدگاه امام خمینی(س)

نقد و تفسیر دموکراسی و آزادی ا های امام(س)، این موضوع را در خلال مباحث نقش و جایگاه مردم مورد لحاظ قرار داده اند و از این وادی به موضوع نگریسته ... این واژه به میزان بسیار ناچیزی به نسبت کاربرد کلمات «مردم» و «ملت» در بیانات ایشان به کار رفته ... اینک با هیمنه و رونق فلسفه و نظام سیاسی دموکراسی ـ مردم سالاری ـ در عرصه جهانی و بروز تحولاتی مانند انتخابات ... مانند انتخابات دوم خرداد و طرح ضرورت افزایش بیشتر مشارکت مردم، ورود به اینگونه مباحث و ایضاح لازم در پاسخ به پرسشهای ... اندیشه های امام، این موضوع را در خلال مباحث نقش و جایگاه مردم مورد لحاظ قرار داده اند و از این وادی به موضوع نگریسته ...

جایگاه مردم در جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏& ‏ ‏‏ ‏ ‏‏جایگاه مردم در جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی‏ ‏‏ ... عالی با امام داشتید، در مورد رفتار و سیره شخصی ایشان با مردم در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب توضیحی بفرمایید. اگر ... بابت این‌که تلاش می‌شود تا دیدگاه حضرت امام بین مردم تشویق و ترویج شود. سوال این است که دیدگاه امام نسبت به ... تشویق و ترویج شود. سوال این است که دیدگاه امام نسبت به مردم چیست. در این باره باید گفت هیچ کس مثل ایشان مردم را ... نسبت به مردم چیست. در این باره باید گفت هیچ کس مثل ایشان مردم را نشناخت وهیچ کس مثل مردم امام را نشناختند. این دو تا ...

آثار و بازتابهای شهادت آیت الله حاج آقا سیدمصطفی خمینی

آثار و بازتابهای شهادت آیت الل در حقیقت استحکام موقعیت رهبری نهضت در میان توده های مختلف مردم دانسته است. این در حالیست که امام از سال 1343 به بعد در ... است. این در حالیست که امام از سال 1343 به بعد در میان مردمی که رهبری او را پذیرفته بودند حضور نداشت و مستقیماً با ... حاج آقا مصطفی، حضرت امام را به عنوان مرجع مسلم شیعیان به مردم معرفی می نمودند. ساواک طی گزارشی در همین زمینه می ... یکپارچگی در میان نیروهای مخالف رژیم: مبارزات اقشار مختلف مردم ایران در طول سالیان حاکمیت رژیم ستم شاهی شامل گروههای ... تبعید حضرت امام در سال 42 تا سالهای آخر عمر حاکمیت طاغوت مردم مسلمان ایران ذره ای از مجاهدت باز نایستاد. توده های ...

میز اندیشه

‏‏میز اندیشه&rlm که تفسیری جز این ندارد که امام حق تعیین سرنوشت را برای مردم قبول داشت و مردم را حاکم بر سرنوشت خودشان می دانست و ... این ندارد که امام حق تعیین سرنوشت را برای مردم قبول داشت و مردم را حاکم بر سرنوشت خودشان می دانست و تصمیم مجلس را از ... بر سرنوشت خودشان می دانست و تصمیم مجلس را از حقوق اولیه مردم. امام در یک جمله ای می فرماید از حقوق اولیه هر ملتی است ... چه بیانی روشن تر و غیر قابل تأویل تر امام بیان کنند که مردم قیّم نمی خواهند، حاکم بر سرنوشت خودشان هستند و امر ... ولی در جامعه ما عصبیت، پرخاشگری، (جامعه که می گویم نه فقط مردم؛ بلکه حاکمان بیشتر باید خودشان را بیشتر به مولفه های ...

اسلام و دموکراسی

اسلام و دموکراسی فرح رامین & در برگزاری انتخابات خلاصه می شود؟ آیا هر حکومتِ منتخب مردم لزوماً دموکراتیک است؟ اقلیت ها در دموکراسی چه جایگاهی ... از دموکراسی کهن به مدرن تغییر کرده است، نه اصلِ حاکمیت مردم، که شیوه های اجرایی و دامنه گسترش آن در قلمروهای ... با دموکراسی یونان قرار گرفت و اراده خداوند جایگزین اراده مردم شد. امّا این که چگونه می توان ارادۀ پروردگار را تفسیر ... حکومتِ فرد زیرک و مدبر تاکید کردند، با این حال به نقش مردم نیز توجه داشتند. ماکیا ولی بین سیاست و دین تفکیک قائل ... در کتاب «لویاتان»[11] به قرارداد میان مردم و حکومت و رضایت طرفین اهمیت داد، در عین حال در نزاع بین ...

تلائم عقل و شرع در اندیشۀ حکومت اسلامی امام خمینی

تلائم عقل و شرع در اندیشۀ حکوم است نه وکالت او، لکن توجه و اقدام وافر به آرا و نظریه های مردم دیدگاه ایشان در این زمینه را بسیار نزدیک به معتقدان به ... بودن صرف این را باطل کرد و با تأکید بر نقش تعیین کنندۀ مردم در پیشبرد امور حکومتی، کاربرد دنیوی آن را آشکار ساخت. ... غنی فقه شمرده شده است. در واقع ، خداوند دو گونه حجت برای مردم قرار داده است: یکی، حجت ظاهری که انبیا و ائمه(ع) هستند ... قایل می شود. لذا از آن جا که هیچ گاه در بینش سیاسی شیعه ، مردم به تنهایی قادر به تشریع تمام نیستند، پس حکومت دموکراتیک ... به تشریع تمام نیستند، پس حکومت دموکراتیک به آن معنا که مردم منبع و منشأ قانون گذاری باشند یا حکومت عقل گرا به این ...

صفحه 1 از 1921 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >