تعداد 8 مورد یافت شد

چگونه کردستان آزاد شد؟ صبر امام در موضوع بنی صدر

امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (۲ انقلاب، زمانى که تمام شهرهاى کردستان از سنندج گرفته تا مریوان، دیوان دره، سقز، سردشت، بانه، بوکان، مهاباد و تقریباً ... فوق در محاصرۀ ضد انقلاب بود. حتى یکى از پادگانها ـ پادگان مریوان ـ هم تحت فشار شدید سقوط کرده بود. خلاصه وضع اسف‏بارى ... نظرات خودم را در باره آن طرح و پشتیبانى از آن در محور مریوان و پنجوین ارائه دادم. پس از سخنان من رأى گرفتند و ...

از آزادی در کردستان پس از انقلاب تا تفسیر آزادی در دهه 80

پرتال امام خمینی: یک اسفند 57، که ذهنی و صرفا تئوریک بود انقلاب دهقانی کنند. او به مریوان رفته بود و افراد دیگری که قائل به شعار «پرولتاریای ... روستایی دارد آغاز کند. شما خودتان را بگذارید جای یک جوان مریوانی که کمی هم لعاب روشنفکری داشته باشد. جوان تحت تاثیر ... عینی جامعه داشتند. هنوز هم که هنوز است اگر بروید مریوان می‌بینید مسلمانان آنجا رنگ و لعاب بیشتری دارند. و این ... شهر‌، شهری مذهبی است. با این وجود به اعتقادات مردم مسلمان مریوان توجهی نمی‌شد. البته فواد سلطانی وقتی کار به جای باریک ... غائله پاوه اتفاقات زیادی افتاده است. من در 24 مرداد 58 به مریوان رفتم. دو سه روز قبل از ورود ما پاسداران به مریوان، ...

فرمان حضرت امام(س) پیروزی در پاوه را رقم زد

میان اقتدار دولت مرکزی و نا‌آر بلکه فضایی ایجاد کرد که دیگر شهر‌های تصرف‌شده مانند مریوان، بستان، بانه، سردشت، مهاباد و بوکان نیز یکی پس از ...

هر روز با امام / ۴ دی / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

قم، ۱۳۵۸_ پیام در مورد اجازه د ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان (توطئه بر ضد اسلام) اهم بیانات: وقتی هرج و مرج در ...

هر روز با امام / ۲۱ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

‏نجف، ۱۳۵۳_ نامه به خانم فریده امام؛ ج ۹، ص ۴۸ *** قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اهالی مریوان و سنندج و پرسنل گردان (احکام مترقی اسلام)اهم ...

ورق هایی خونین از مقاومتی دلیرانه از آبادان تا خرمشهر

بی تردید تاریخ و آیندگان به هش بود. شروع کردیم به آزاد کردن؛ سنندج، دیواندره، سقز، بانه، مریوان و ... ولی واقعا جنگ سختی بود. صحنه های دلخراش و آزار ...

عرفان نبوی با تکیه بر مفهوم ولایت در اشعار امام خمینی(س)

این مقاله با تکیه بر اشعار عرف جیبی. تعدیل الشریعة و الطریقة، محمد باقر مدرس بانک مریوان، چ اول، 1375، کردستان. تفسیر سورۀ حمد، امام ...

آرمان بسیج و بسیج آرمانی از منظر امام خمینی(س)

* محمد حسین جمشیدی دکترای علو شهیدان بود و من باز شبهای «مریوان» بود و من ...جان من پوسید در شبغاره ها ...