تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 131 صفحه 3

پاوه شهرستان پاوه در منطقه ای در 30 کیلومتری شمال شرقی آن قرار دارد. از شمال به شهرستان مریوان و از جنوب به کوه های آتشکده و از غرب به شهرستان ... «دو آب» بر روی آن قرار دارد. سرچشمه این رودخانه از منطقه مریوان است وب ه کشور عراق ختم می شود (یعنی سد دربندی خان). ...