تعداد 1 مورد یافت شد

فرمان آزادی بخش امام خمینی/ روایت شهید چمران از فداکاری رزمنده بی سیم چی ژاندارمری در زیر رگبار گلوله

پرتال امام خمینی(س)؛ یادداشت ۷ نامقدسی را تشکیل داده بودند. کشتار پاسداران کُرد محلی در مریوان یکی از جنایات ضد انقلاب در کردستان بوده که با درایت ... ختم شد. ولی ضد انقلاب دست بردار نبود و پس از ناکامی در مریوان فاجعه بزرگ پاوه را به وجود آورد. شهری که در جنوبی ... نیز آزاد کرد و این نوار پیروزی ادامه یافت و « بعد از نوسود مریوان، بعد از مریوان بسطام، بعد از بسطام بانه، بعد از بانه ... این نوار پیروزی ادامه یافت و « بعد از نوسود مریوان، بعد از مریوان بسطام، بعد از بسطام بانه، بعد از بانه سردشت، و ...