تعداد 55 مورد یافت شد

نگاه کردن به عکس زن نامحرم

‏‏نگاه کردن به عکس زن نا هستم 17 ساله، و الآن مشغول نبرد با کفار می باشم. در جبهۀ مریوان‏‎ ‎‏(برون مرزی) و موقعی که به جبهه نیامده بودم، دختر ...

آرمان بسیج و بسیج آرمانی از منظر امام خمینی(س)

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ می چکید‏ ‏باز باران شهیدان بود و من ‏ ‏‏ ‏‏باز شبهای «مریوان» بود و من ‏ ‏...جان من پوسید در شبغاره ها‏ ‏‏ ‏‏آه ...

فهرست مطالب

فهرست مطالب 10 / 1358 سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان (توطئه بر ضد اسلام)413 راه ...

رضایت والدین

‏‏رضایت والدین‏ ‏‏[سؤال که برادرم خرج ما را می دهد. ‏ ‏‏امام عزیز! الآن من به مریوان آمده ام و در این جا کار می کنم و خودم بچۀ کازرون‏‎ ...

فهرست اعلام

فه مرتضی 46 مردآباد (کرج) 26 مرز صفوان 14 مریوان 354 مسجد ارگ (تهران) 104 مسجد الجواد 327 ...

نگاهی به شعر انقلاب اسلامی

نگاهی به شعر انقلاب اسلامی □ چکید! باز باران شهیدان بود و من باز شبهای «مریوان»بود و من ... آمدیم و قافها در قید ماند ...

فهرست مطالب

‏‏فهرست مطالب‏ ‏‏ ‏ ‏‏ مهدوی)‏‏48‏ ‏‏21 / 4 / 1358‏‏ ‏‏سخنرانی در جمع اهالی مریوان و سنندج و پرسنل گردان 62 (احکام مترقی اسلام)‏‏49‏ ‏‏ ...

نگاهی به شعر انقلاب اسلامی

نگاهی به شعر انقلا می چکید! باز باران شهیدان بود و من باز شبهای «مریوان»بود و من ... آمدیم و قافها در قید ماند قلب ما ...

فهرست مآخذ

‏‏فهرست مآخذ‏ ‏‎ ‎ ‏‏ر 4/ 10/ 58/ سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان/ صحیفه امام/ 11/ 421‏ ‏‏(706)/ 26/ 6/ 58/ سخنرانی در ...

فهرست تفصیلی

‏‏ ‏ ‏‏فهرست تفصیلی ‏ سنگربندی رزمندگان 135‏ ‏‏تقدیر از پیروزی رزمندگان جبهه مریوان و پاوه 135‏ ‏‏تقدیر از ایستادگی اهالی غرب و جنوب ...

صفحه 5 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6