تعداد 96 مورد یافت شد

سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد (مجلس و اهمیت آن)

امام خمینی در سخنرانی ای که در جمع نمایندگان مجلس داشتند به ...

پیام به على اکبر هاشمى رفسنجانى (هوشیارى مردم و مسئولین)

امام خمینی در پیامی به آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی که به ...

صفحه 1 از 10 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10