تعداد 1 مورد یافت شد

برای روز عید نوروز چه اعمال عبادی و مستحباتی در فتاوای امام خمینی آمده است؟

توضیحات کارشناس: جمعه، فطر، اتفاق افتاده در عید نوروز و چرایی توجه به آن‌ وارد شده و مستحبات و دعاهای مشخصی برای آن ذکر شده است. در وسائل الشیعة ... است. پارسیان آن را نگه داشتند و شما آن را از دست دادید. مستحبات نوروز: امام خمینی س در کتاب تحریر الوسیله در بیان ... در این روز داده‌اند. علاوه بر رساله‌های عملیه که بخشی از مستحبات و برنامه‌های عبادی نوروز در آن‌ها ذکر شده است، در ...