تعداد 440 مورد یافت شد

مستحبات دفن

‏‏ ‏ ‏‏مستحبات دفن‏ ‏‏ مسأله 635- مستحب است ‏‎[1]‎‏قبر را ... بر میت صدا را خیلی بلند نکنند. ‏ ‏‎[[page 133]]‎ -مستحباتی که در این مسأله و مسائل بعد ذکر شده رجائاً به‌جا ...

فصل [فی مستحبات الاذان و الاقامة]

‏‏ ‏ ‏‏فصل [فی مستحبات الاذان و الاقامة]‏ ‏‏یستحبّ فیهما ...

27 ـ «بسم الله‌» گفتن

27 را داشتند. بالاتر‎ ‎اینکه در دو راهۀ میان انتخاب مباحات و مستحبات، مقیّد‎ ‎به انتخاب اصلح و احسن بودند و به مستحبات ... مباحات و مستحبات، مقیّد‎ ‎به انتخاب اصلح و احسن بودند و به مستحبات عمل‎ ‎می کردند. در مجموع می توان گفت زندگی ایشان ...

تمهید

‏‏تمهید‏ ‏‏ ‏ ‏‏الأمور 6: 4.(ب) العروة الوثقیٰ 1: 663، کتاب الصلاة، فصل فی مستحبات القراءة، المسألة 9. )) یأتی فی الصفحة 5 - 12، لاحظ ...

نماز استیجاری

‏‏نماز استیجاری‏ ‏‏اجیر 12 ـ ‏‏اگر کیفیت مخصوصی در عمل از حیث به جا آوردن مستحبات تعیین نشود‏‎ ‎‏و انصرافی هم نباشد (یعنی طوری نباشد ... که مثلاً فلان عمل مستحبی همراه آن هست و یا نیست) واجب است مستحبات‏‎ ‎‏متعارف را مثل قنوت و تکبیر رکوع و مانند این ها ...

احکام نماز (اجیر گرفتن برای نماز)

مساله 1533ـ بعد از 1545ـ اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن‎ ‎بخواند، باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول ... نماز را با چه مقدار از مستحبات آن‎ ‎بخواند، باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است به جا آورد. مساله 1546ـ ...

تتمه

تتمه شیخ اج که «این حدیث شریف صریح است در اینکه واجبات افضل است از مستحبات. و اشکال در حدیث [که ] نفی افضلیت غیر واجب را ... و باید دانست که ظاهر حدیث شریف آن است که واجبات از مستحبات افضل است گرچه از سنخ هم نباشند، مثلا ردّ سلام واجب ...

احکام وقت نماز

‏‏ ‏ ‏‏احکام وقت نماز‏ بتواند کارهای واجب نماز را ‏‎ ‎‏انجام دهد،بلکه اگر برای مستحبات نماز مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت دارد ‏‏‎[[page ... دارد ‏‏‎[[page 137]]‎‏می‌تواند تیمم کند و نماز را با آن مستحبات به‌جا آورد.‏ ‏‏ مسأله 753- کسی که مسائل ...

اجیر گرفتن برای نماز

‏‏ ‏ ‏‏اجیر گرفتن برای 1545- اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن ‏‎ ‎‏بخواند،باید مقداری از مستحبات نماز را که ... را با چه مقدار از مستحبات آن ‏‎ ‎‏بخواند،باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است به‌جا آورد.‏ ‏‏ مسأله ...

صفحه 11 از 44 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >