تعداد 3 مورد یافت شد

رحلت حضرت امام

شب ارتحال حضرت امام، ساعت 10 بود. به همراه حاج ...

رایزنی های قبل از هجرت امام

چند شب بعد یکی از رفقا به منزل ما تشریف آورد و ...

خلع سلاح پادگان های نظامی

‏‏به‌ هرحال‌ همزمان‌ با ماجرای‌ مهاباد در سنندج‌ نیز ...