تعداد 1691 مورد یافت شد

مشارکت سیاسی زنان با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)

مشارکت سیاسی زنان با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره) مرضیه ... (ره) مرضیه گراوند[1] نجمه سادات ولی زاده[2] چکیده مشارکت سیاسی به عنوان رکن مهمی از توسعه سیاسی در نظر گرفته ... کشور ما را زنان تشکیل می ‌دهند، سهیم دانستن آنان در امر مشارکت بخشی از فرآیند توسعه را شامل خواهد شد. انقلاب اسلامی ... خمینی(ره) و قرائت ایشان از لزوم حضور آنان در امر سیاست، مشارکت همه جانبه ای را از خود به نمایش گذاشتند. با استقرار ... اهتمام ورزیدند و به عنوان یک متفکر اسلامی، خواستار افزایش مشارکت زنان در عرصه سیاست بودند. در این مقاله سعی بر واکاوی ...

میزگرد

□ میزگرد در گفتگو با اساتید د اوّلین سؤال را اینگونه مطرح می کنم، که اصولاً تلقی از مشارکت زن در جامعه را قبل و بعد از انقلاب چگونه می توانیم ... الرحیم. با درود به روان پاک امام عزیزمان. در زمینه مفهوم مشارکت اجتماعی و برداشتهایی که قبل از انقلاب مطرح بوده در ... زیادی را ما می توانیم ببینیم و قائل شویم، معنایی که از مشارکت و نقش اجتماعی زن در قبل از انقلاب برداشت می شده و در ... هم در برخی تحلیل ها و بررسی ها می بینیم، این معنا است که مشارکت اجتماعی بیشتر تعریف می شده با میزان مشارکت اقتصادی، و ... این معنا است که مشارکت اجتماعی بیشتر تعریف می شده با میزان مشارکت اقتصادی، و صرف اشتغال زنان، که معمولاً نشانی از میزان ...

چرا معمار انقلاب اسلامی بر نقش مردم تاکید می کرد؟

یکی از عناصر مهم توسعه‌ی ‌سیاسی، مشارکت سیاسی مردم است. مشارکت سیاسی درگیر شدن فرد در سطوح ... از عناصر مهم توسعه‌ی ‌سیاسی، مشارکت سیاسی مردم است. مشارکت سیاسی درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام ... و هدایت سیاست دولت است. (آقابخشی، 1383، ص 25) به طور کلی، مشارکت سیاسی مبتنی بر «حق» است و ابتنای این حق نیز بر اساس ... از سوی دیگر، گوناگونی تهدیدات در صحنه‌ی روابط خارجی است. مشارکت مردمی راهی به سوی فعال نمودن نیروی عظیم توده‌‌ای است ... راهی به سوی فعال نمودن نیروی عظیم توده‌‌ای است که در جریان مشارکت، موجبات آگاهی مردم از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ...

همبستگی ملی و مشارکت عمومی

در سال 1384 که از سوی مقام معظم رهبری، «سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی» اعلام شد، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ـ ... بهروز لک تقاضا می ‏شود، در ضمن تعریفی از همبستگی ملّی و مشارکت عمومی، نسبت منطقی این دو را با هم بیان فرمایند. دکتر ... رهبری وجود داشت. تلقّی بنده در خصوص رابطۀ همبستگی ملّی با مشارکت عمومی این است که هر چه ضریب همبستگی ملّی در درون ... هر چه ضریب همبستگی ملّی در درون جامعه بیش‏تر باشد، گسترۀ مشارکت بیش‏تر است. بنابراین، مشارکت عمومی از آثار و نتایج ... درون جامعه بیش‏تر باشد، گسترۀ مشارکت بیش‏تر است. بنابراین، مشارکت عمومی از آثار و نتایج همبستگی ملّی و یا یکی از ...

زنان و مشارکت سیاسی در تاریخ معاصر ایران، مقایسه دو دوره قاجار و جمهوری اسلامی

زنان و مشارکت سیاسی در تاریخ معاصر ایران، مقایسه دو دوره قاجار و ... که صفحات تاریخ معاصر را ورق می زنیم اثر چندانی از مشارکت سیاسی زنان نمی‌‌ بینیم. اگر در گوشه و کنار تاریخ هم ... از نقش حرمسرایی و مفسده انگیزی دسته‌ای از زنان دارد و یا مشارکت سیاسی زنان طبقات بالای علمی و اجتماعی را نشان می‌ ... ‌های لیبرالیستی(غربی) و کمونیستی(شرقی) شده اند، سهمی در مشارکت سیاسی یک قرن گذشته نداشته اند؟ نوشته حاضر می ‌کوشد به ... با انتخاب دو پاره از تاریخ ایران(قاجار و جمهوری اسلامی) مشارکت سیاسی توده زنان مسلمانی را به تصویر بکشد که هم می ...

رییسی در آیین تجدید میثاق با آرمان های امام راحل: قبل از نگرانی برای مشارکت مردم باید نگران کارآمدی نظام بود

پرتال امام خمینی(س): سید ابراه اسلامی در حرم مطهر امام (س) گفت: «قبل از نگرانی برای مشارکت مردم باید نگران کارآمدی نظام بود؛ کارآمدی نظام اداری ... را افزایش می دهد و اگر سرمایه اجتماعی افزون شد شاهد نشاط و مشارکت مردم در همه عرصه ها خواهیم بود. به گزارش پرتال امام ... و زنده نگهداریم. وی با تاکید بر اینکه قبل از نگرانی برای مشارکت مردم، باید نگران کارآمدی نظام اداری در کشور بود، گفت: ... گفت: اگر نظام اداری کارآمدی خود را نشان دهد، امید، نشاط و مشارکت را در بین مردم تضمین کرده است. هنر امام(ره)، حفظ ... امام(ره)، حفظ کردن مردم در صحنه بود رئیسی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی در مردم کاری است که امام ...

حقوق و نقش زنان در جامعه از منظر امام خمینی(س)

حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه ام کار از ذوق شخصی نبوده، بلکه برمبنای فقهی بوده است. *** م‍ش‍ارک‍ت سیاسی و اج‍ت‍م‍اعی زن از دیدگ‍اه اس‍لام و ان‍دیش‍ه ... ب‍وت‍رابی، ش‍ه‍رب‍ان‍و م‍ح‍لاتی چکیده: موضوع مشارکت سیاسی زنان از جمله موضوعاتی است که هم با رشد و ارتقای ... سیاسی زنان را در کنار مردان ببینیم و بپذیریم و راه را برای مشارکت سیاسی جدی زنان هموار سازیم؛ چرا که نادیده گرفتن این ... های مختلف و نظر امام خمینی(س) ادله مخالفین و موافقین مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مورد بررسی قرار دهد و هدف از ... قرار دهد و هدف از این تحقیق آشکار نمودن تأکید اسلام بر مشارکت زنان در جامعه می باشد. *** بررسی اندیشه حضرت امام ...

بازخوانى نقش سیاسى و اجتماعى زنان در اندیشه و سیرۀ امام خمینى(س)

پرتال امام خمینی(س)-دکتر اشرف خمینی(س) و در عصرى که نیازمند قاعده مند ساختن نوع و میزان مشارکت زنان مسلمان در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى هستیم، بهره ... تکوین تاریخ و بازخوانى اندیشه هاى امام بزرگوارمان هستیم. مشارکت سیاسى اجتماعى زنان و کشف نسبت میان نیاز امروز و فقه ... اسلامى از سوى دیگر، موجب گردید تا در مقولۀ ضرورت و نیاز مشارکت سیاسى ـ اجتماعى زنان مسلمان و حکمرانى آنان از منظر ... نیست؛ اما این موضوع مى تواند تعیین کنندۀ زیر بناى اصل مشارکت سیاسى ـ اجتماعى زنان باشد. تعریف مشارکت سیاسى ـ ... زیر بناى اصل مشارکت سیاسى ـ اجتماعى زنان باشد. تعریف مشارکت سیاسى ـ اجتماعى مشارکت سیاسى ـ اجتماعى در فضاى ...

پایان نامه «مشارکت سیاسی در ایران معاصر» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «مشارکت سیاسی در ایران معاصر» به قلم "نجف هدایتی‌زاده" به ...

پایان نامه «بررسی تاثیر بحران مشارکت سیاسی در فروپاشی رژیم پهلوی دوم» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تاثیر بحران مشارکت سیاسی در فروپاشی رژیم پهلوی دوم» به کتابخانه و آرشیو ...

صفحه 1 از 170 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >