تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 39 صفحه 22

سوژه طلایی نان در عدالت علی در آنها را میان دو سنگ می سایید و آردشان را به دست می آورد. مصریان نیز در 3000 سال پیش از میلاد مسیح همین کار را انجام ... یهودیان خمیر ترش را به عنوان خمیرمایه به کار می بردند. ولی مصریان نخستین مردمی بودند که دریافتند خمیر ترش دارای "کفک" ... جدا کنند و نانی به دست آورند که نمونه ای از آن در معابد مصر یافته شده است. یهودیان نان را بسیار نازک و ترد می پختند ... ترد و نازکی متداول بوده که در مراسم مذهبی موردعلاقه شان مصرف می شود. در نقاط مختلف دنیا ، نان از مواد گوناگونی پخته ... در خاور دور میوه درخت بلوط و آلش را برای درست کردن آرد نان مصرف می کردند. [[page 22]] ...