تعداد 3 مورد یافت شد

مجله نوجوان 47 صفحه 18

منظومه شمسی چیست؟ منظومه شمس را انجام دهیدو در غیر این صورت به همین نتیجه خواهید رسید . مصریان باستان که 4500 سال قبل اهرام مصر را ساختند تصور می ... نتیجه خواهید رسید . مصریان باستان که 4500 سال قبل اهرام مصر را ساختند تصور می کردند که آسمان بدن الهه نات است آنها ...

مجله نوجوان 47 صفحه 5

بدهم .. شاید این پول اصلا قسمت خیز بر می داشت. کلک مرغابی حبیب بابایی خرده تاریخ مصریان باستان برای برخی ازحیوانات احترام قایل بودند وآنان را ... ، گربه ، لک لک ، گاو و... کمبوجیه پسر کوروش در لشگر کشی به مصر تعدادی گربه و لک لک جلوی سپاهیانش به راه انداخت و تیر ... گربه و لک لک جلوی سپاهیانش به راه انداخت و تیر اندازان مصری از تیراندازی به این حیوانات مقدس خودداری کردند . در ... حیوانات مقدس خودداری کردند . در واقع کمبوجیه از این احترام مصریان علیه خود آنان سوء استفاده کرد. ترس از شتر یکی از ...

مجله نوجوان 47 صفحه 9

قحطی قحطی در اثر خشکسالی و نب زند . مواد غدایی نایاب می شود . قحطی به بار می آید. مکان : مصر زمان : 1202- 1200 میلادی مصریها برای آبیاری مزارعشان ... . قحطی به بار می آید. مکان : مصر زمان : 1202- 1200 میلادی مصریها برای آبیاری مزارعشان روی بالا آمدن سالانه آب رودنیل ...