تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 52 صفحه 19

سازه های رکورددار بلندترین ساخ در صحرای گیزا، در کرانه های ود نیل و نزدیک به قاهره پایتخت مصر قرار دارد. تاریخ ساخت آن و هدف سازندگان دقیقا معلوم ...