تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 228 صفحه 11

این گونه ها تنها استخوان های ندارند : در سال 1798 یک آناتومی شناس فرانسوی در سفر به مصر پرندگانی را مشاهده کرد که توان پرواز ندارند و بال ها در ...