تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 55 صفحه 31

در یونان و مصر باستان فقط مقامات بلندمرتبه کشور، کفش به پا میکردند. ...