تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 59 صفحه 16

ساخت ظرفهای شیشه­ای از آغاز تا روشهای ساخت شیشه روش هسته­ای است. این روش که بخصوص در مصر (1490- 1437 ق.م) روج داشت. روش فوق به این صورت انجام ...