تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 133 صفحه 25

برداشتی از فر حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجری وقتی مالک را به ولایت مصر منصوی کرد در همان فرمانی نیز برای وی نوشت که هم به منزله ...

مجله نوجوان 133 صفحه 8

مرتضی سورج سیاسی بلکه پادشاهی گسترده ای که هنوز هم آثار به جا مانده از مصر باستان مایه ی شگفتی باستان شناسان است.هزاران برده در ...