تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 18 صفحه 17

تمدن مصر هم در آفریقاست بین سالهای 3000 تا 1000 قبل از میلاد ... میلاد مسیح، آفریقا برای جهان اهمیت پیدا کرد. در این دوره، مصر باستان در لوای حکومت فرعونها به قدرت فراوانی رسیده بود. ... به کار و حرفه خاصی اشتغال دارد هم ابتدا در دره نیل واقع در مصر توسعه یافت و پس از آن کشورهای مدیترانهای را دربر ... نیل که طویلترین رود جهان است در قلب آفریقا قرار دارد. مصریها به خوبی میدانستند که ثروت و سعادتشان به رود نیل و ...

مجله نوجوان 18 صفحه 21

قصه مسابقه طنابکشی اشاره: این ملخ یکی از آفتهایی است که حضرت موسی، به روایت تورات، بر مصر نازل نمود. در سفر خروج فصل دهم میگوید: «ملخها چندان زمین ...