تعداد 56 مورد یافت شد

شعر خوانی مصطفی محدثی خراسانی در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع ...

مصطفی محدثی خراسانی

*** (تقدیم به امام راحل) چه روز کینه توزی بود ...

مصطفی محدثی خراسانی

*** (تقدیم به امام راحل) بهاری بود چشمم در برِ ...

مصطفی محدثی خراسانی

*** خورشید اگر به مهرتابنده شده ست وز عطر بهار شهر ...

مصطفی محدثی خراسانی

*** صد بار اگر دوباره آغاز کند دوراست به فهم تو دری ...

شعر خوانی محمود اکرامی فر در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع ...

شعر خوانی سیده فاطمه موسوی در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع ...

شعر خوانی حجت الاسلام والمسلمین علی کمساری در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع ...

شعر خوانی خانم فاطمه طارمی در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع ...

شعر خوانی محمود کسبی در "محفل شعر حضور"

"محفل شعر حضور" در غرفه موسسه در نمایشگاه قرآن کریم در جمع ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6