تعداد 85 مورد یافت شد

امام به روایت امام

زندگانى خود بیان یا خودنوشت به مبارزات پانزده سالۀ اخیر بدین صورت بود که شاه برخلاف مصلحت ملت، کارهایى انجام داد. ابتدا علماى اسلام مخالفت کردند ...

چرا وحدت ملی برای امام اهمیت داشت؟

اکرم استیری: امام خمینی بارها مسلمین و شکاف در صفوف مؤمنین منجر می شود برخلاف اسلام و مصلحت مسلمین و از حیله های اجانب است که از اسلام و گسترش آن ...

یکی از رنج هایی که امام می بردند و در آثارشان مشهود است خطوط انحرافی در حوزه ها بود

قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آث عنایت به نقش زمان و مکان بر مدار مقاصد اصلی شریعت و مدار مصلحت تعیین می شود. او می گوید: در واقع، دامنه حوزه بحث ...

بررسى نقش متقابل تربیت و سیاست از نظر امام خمینى

دکتر احمدرضا حِمّصیان[1] پیرو کوششى است به منظور استقرار نظم و عدالت: قدرت سود همگانى و مصلحت جمعى را در برابر فشار خواست هاى خصوصى تأمین مى کند. ...

صفحه 9 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9