تعداد 1316 مورد یافت شد

طرح مصلحت در اندیشه امام خمینی و تحلیلی بر آن

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏طرح مصلحت در اندیشه امام خمینی و تحلیلی بر آن‏ ‏‏ ‏ ‏‏محمد ... حاضر در دو عنوان کلی زیر سامان یافته است:‏ ‏‏الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی؛‏ ‏‏ب ـ تأمل و تحلیلی بر اندیشه ... امام خمینی؛‏ ‏‏ب ـ تأمل و تحلیلی بر اندیشه امام در بحث مصلحت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی:‏ ‏‏مجموعه ... تأمل و تحلیلی بر اندیشه امام در بحث مصلحت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی:‏ ‏‏مجموعه اظهار نظرهای امام قدس ... امام خمینی:‏ ‏‏مجموعه اظهار نظرهای امام قدس سرّه درباره مصلحت، تحت عناوین هفت گانه زیر ارائه می شود:‏ ‏‏ ‏ ‏‏1ـ ...

مصلحت به مثابه روش

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ مصلحت به مثابه روش‏ ‏‏ ‏ ‏‏اصغر افتخاری‏ ‏‏ ... به مثابه روش‏ ‏‏ ‏ ‏‏اصغر افتخاری‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏«مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ... بندی آن را بر خود هموار سازیم.‏‎[2]‎ ‏‏مین وضعیت درباره مصلحت نیز صادق است. واژه ای مبهم و با کاربردهای بسیار که ... عمل کرد حضرت امام خمینی ‏‏رحمه الله‏‏ برای تاسیس «تشخیص مصلحت نظام» و کاربرد واژه مصلحت در بستر تفکر سیاسی شیعی ... ‏‏رحمه الله‏‏ برای تاسیس «تشخیص مصلحت نظام» و کاربرد واژه مصلحت در بستر تفکر سیاسی شیعی ملاحظه کرد. متعاقب این اقدام ...

مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏مصلحت نظام در اندیشۀ امام خمینی‏ ‏‏ ‏ ‏‏فاکر میبدی‏ ‏‏ ... امام خمینی‏ ‏‏ ‏ ‏‏فاکر میبدی‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏واژه مصلحت از جمله واژگانی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون ... است؛ بدین معنا که اگر در اسلام چیزی واجب شده بر پایه وجود مصلحت ملزمه است و اگر چیزی حرام شده باز بر اساس وجود مفسده ... که رازی جز تعبد محض نداشته باشد.‏‎[1]‎ ‏‏از سوی دیگر، مصلحت به عنوان امری لازم در اعمال ولایت عام شرعی، مانند ... ویژه ای برخوردار است.‏ ‏‏در این مقال سعی بر آن است تا مصلحت را تنها از بعد اخیر، آن هم از روزنه اندیشه امام ...

ضوابط احکام حکومتی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ضوابط احک نظر می رسد این ضوابط و محورهای به قرار زیر است:‏ ‏‏مصلحت؛‏ ‏‏اجرای احکام اسلام؛‏ ‏‏عدالت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏نگاهی به ... احکام اسلام؛‏ ‏‏عدالت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏نگاهی به تاریخچه مصلحت در فقه شیعه‏ ‏‏ ‏ ‏‏شیخ مفید و شیخ طوسی‏ ‏‏مصلحت از ... مصلحت در فقه شیعه‏ ‏‏ ‏ ‏‏شیخ مفید و شیخ طوسی‏ ‏‏مصلحت از مهم ترین ارکان و مبانی تصمیم گیری حاکم در ابعاد ... آن باید به «والی» داده شود و او آن را در مصالح عمومی و مصلحت هایی که در نظر دارد صرف کند:‏‏ «... و یأخذ الباقی بعد ... در اعتلای اسلام به وی مدد می رسانند هزینه کند و نیز در راه مصلحتی که در نظر دارد از قبیل تقویت اسلام، برپایی دین، جهاد ...

جایگاه مصلحت در شریعت و تبیین اندیشه امام (ره)

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏جایگاه مصلحت در شریعت و تبیین اندیشه امام (ره)‏ ‏‏ ‏ ‏‏جواد فخار ... که هر یک می توانست نقش سودمندی را به عهده گیرد.‏ ‏‏مفهوم «مصلحت» یکی از این مفاهیم و عناوین است که بارها و بارها در ... و نوشتار بنیان گذار جمهوری اسلامی ظاهر شد.‏ ‏‏تبیین مفهوم مصلحت و ارتباط آن با احکام شریعت و جایگاهش در شرع، چیزی است ... این مقاله در چهار بخش تنظیم گردیده است: 1ـ ماهیت مصلحت 2ـ رابطۀ مصلحت و احکام شرعی 3ـ رابطۀ مصلحت و موضوعات ... در چهار بخش تنظیم گردیده است: 1ـ ماهیت مصلحت 2ـ رابطۀ مصلحت و احکام شرعی 3ـ رابطۀ مصلحت و موضوعات احکام شرعی 4ـ ...

امام خمینی و حفظ مصالح نظام

‏‏‏امام خمینی و حفظ مصال والمسلمین حسن عاشوری لنگرودی‏ ‏‏ ‏ ‏‏مصلحت نظام و اسلام بیش از هر چیز در راه و کلام امام خمینی ... انقلاب و‏‎ ‎‏اسلام بوده است. در این مقاله با نهادینه شدن مصلحت از سوی حضرت امام در مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام آشنا می ... با نهادینه شدن مصلحت از سوی حضرت امام در مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام آشنا می شویم؛ نهادی که نقشی انکارناپذیر در طرح‏‎ ... تنظیم مدیریت متناسب با زمان و مکان‏‎ ‎‏دارد.‏ ‏‏نویسنده، مصلحت را به اعتباری چند، دسته بندی کرده و در تبیین هر یک ... چند، دسته بندی کرده و در تبیین هر یک کوشیده‏‎ ‎‏است: مصلحت ایجابی و مصلحت سلبی؛ مصلحت فردی و مصلحت اجتماعی؛‏‎ ...

مصلحت به مثابه روش (بحثی در جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره))

‏ ‏‏مصلحت به مثابه روش (بحثی در جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی از ... به مثابه روش (بحثی در جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)) ‏ ‏‏دکتر ... اصغر افتخاری‏ ‏‏ ‏ ‏‏این مقاله رویکرد تازه ای در تحلیل مصلحت – که حضرت امام(ره) بر آن تأکید کرد و‏‎ ‎‏به تاسیس مجمع ... که حضرت امام(ره) بر آن تأکید کرد و‏‎ ‎‏به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد – اتخاذ کرده است. متأسفانه در این‏‎ ... بر عرفی شدن نظریه‏‎ ‎‏ولایت فقیه انجامیده است، در حالی که مصلحت مورد نظر امام(ره) معنای دیگری‏‎ ‎‏داشته و با تکیه بر ...

امام خمینی و جایگاه مصلحت در شریعت

‏امام خمینی و جایگاه مصلحت در شریعت ‏‏حجةالاسلام والمسلمین جواد فخار طوسی‏ ‏‏ ... والمسلمین جواد فخار طوسی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ماهیت مصلحت، رابطه مصلحت و احکام شرعی، رابطه مصلحت و موضوعات‏‎ ... والمسلمین جواد فخار طوسی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ماهیت مصلحت، رابطه مصلحت و احکام شرعی، رابطه مصلحت و موضوعات‏‎ ‎‏احکام شرعی و ... ‏ ‏‏ماهیت مصلحت، رابطه مصلحت و احکام شرعی، رابطه مصلحت و موضوعات‏‎ ‎‏احکام شرعی و بالأخره این که مصلحت در ... رابطه مصلحت و موضوعات‏‎ ‎‏احکام شرعی و بالأخره این که مصلحت در بُعد اجتماعی، چهار محور عمده ای هستند‏‎ ‎‏که ...

جایگاه مصلحت در حکومت ولایی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏جایگاه مصلحت در حکومت ولایی‏ ‏‏ ‏ ‏‏عبدالحسین خسروپناه‏ ‏‏ ... ولایی‏ ‏‏ ‏ ‏‏عبدالحسین خسروپناه‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏مصلحت در نظام های سیاسی اهمیت ویژه ای دارد، این اهمیت در ... آن تا کجا است؟ آیا تنها در منطقة الفراغ و حوزه مباحات به مصلحت سنجی اقدام می شود یا این که دایره تکالیف وجوبی و ... تعطیل شدن احکام اولیه یا ثانویه بینجامد؟‏ ‏‏2ـ آیا عملیات مصلحت سنجی در کنار ولایت مطلقه فقیه به افتراق ساختار نهاد ... نمی انجامد؟‏ ‏‏طبیعتاً بحث های فرعی دیگری از جمله تعریف مصلحت و اقسام آن، معیار مصلحت و تفاوت آن در فقه شیعه با ...

رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏رابطه آزادی گیرندۀ خراج و سایر مالیات و تصرف کننده در آن ها براساس مصلحت مسلمانان می باشد».‏‎[15]‎ ‏‏ ‏‏با توجه به آن چه که ... زن یک مرد و یا فروختن مالش یا گرفتن مال از او ولو زمانی که مصلحت عمومی اقتضا نکند، ولایت دارد، این امور برای فقیه ثابت ... آن احکام را صادر می نماید. بنابراین، ملاک احکام حکومتی «مصلحت» است که براساس این نظریه، ولی فقیه در مواردی که این ... «مصلحت» است که براساس این نظریه، ولی فقیه در مواردی که این مصلحت را تشخیص دهد، می تواند با صدور این احکام ولایت خود را ... لازم می گرداند.‏ ‏‏ ‏‏‎[[page 501]]‎‏ 2 ـ احکام حکومتی، مصلحت و آزادی‏ ‏‏یکی دیگر از آموزه هایی که در تبیین مفهوم ...

صفحه 1 از 132 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >