تعداد 580 مورد یافت شد

نگاه دین و تحولات ناشی از شرایط زمانی و مکانی

نگاه دین و تحولات ناشی از شرای جعل قوانین لغو خواهد بود. قانونگذار، قانون را برای جلب مصلحت و دفع مفسده وضع و قرار داد و اعتبار می کند و چنانچه ... جعل می کند و جعل احکام در جهت همان هدف می باشد، پس جلب مصلحت و دفع مفسده به وسیلۀ جعل قوانین برای وصول به آن هدف ... مطلبی، آیا با تغییر عنوان از طریق حیله، دفع مفسده و جلب مصلحت می‎شود؟! و باید از فقها سؤال کنیم که آیا انگیزه های ... بعضی دیگر وضع کند. علاوه بر تمام این مطالب وجوب زکات معلول مصلحت مؤکدی است که در نفس زکات وجود دارد و موارد خاص زکات ... در نفس زکات وجود دارد و موارد خاص زکات باید هماهنگ با این مصلحت مؤکد باشد تا وجوب زکات به آن مورد و موارد دیگر تعلق ...

نگاه دین و تحولات ناشی از شرایط زمانی و مکانی

نگاه دین و تحولات ناشی از شرای جعل قوانین لغو خواهد بود. قانونگذار، قانون را برای جلب مصلحت و دفع مفسده وضع و قرار داد و اعتبار می کند و چنانچه ... جعل می کند و جعل احکام در جهت همان هدف می باشد، پس جلب مصلحت و دفع مفسده به وسیلۀ جعل قوانین برای وصول به آن هدف ... مطلبی، آیا با تغییر عنوان از طریق حیله، دفع مفسده و جلب مصلحت می‎شود؟! و باید از فقها سؤال کنیم که آیا انگیزه های ... بعضی دیگر وضع کند. علاوه بر تمام این مطالب وجوب زکات معلول مصلحت مؤکدی است که در نفس زکات وجود دارد و موارد خاص زکات ... در نفس زکات وجود دارد و موارد خاص زکات باید هماهنگ با این مصلحت مؤکد باشد تا وجوب زکات به آن مورد و موارد دیگر تعلق ...

مجلس از منظر امام خمینی

مجلس از منظر امام خمینی مهدی اندازۀ یک نفر از مزایای جامعه بهره می گیرد ، پس در تشخیص مصلحت خود یک رأی دارد ، و مصلحت جامعه هم چیزی جز مجموعۀ ... جامعه بهره می گیرد ، پس در تشخیص مصلحت خود یک رأی دارد ، و مصلحت جامعه هم چیزی جز مجموعۀ مصلحت اندیشی اکثر مردم نیست . ... مصلحت خود یک رأی دارد ، و مصلحت جامعه هم چیزی جز مجموعۀ مصلحت اندیشی اکثر مردم نیست . پس انتخابات در انحصار هیچ کس ... و وفادار به مردم باشد . خیرخواه امت باشد و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارد.[15] ـ مردم آنی را باید انتخاب بکنند ... وضع شده است و «خدا این طور نیست که در نظر نگرفته باشد که مصلحت چی است برای یک ملت .» هم چنین توصیه کرد که : مسائل را ...

عاشقی که صادق بود

عاشقی که صادق بود داود رضایی حضرت امام و مقام معظم رهبری به عنوان نماینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد. در سال 1359 به عنوان سرپرست حجاج از ... در حالی که در دفاع از اندیشه ناب آن حضرت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 27 بهمن 1386 سخن می گفت جان به جان آفرین تسلیم ... الله توسلی یکی از آن افرادی بودند که وقتی آمدند امام به مصلحت دانستند که ایشان در ایران حضور داشته باشند و بمانند. ... از افراد نا اهل به انحراف کشیده می شود، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت آن سخنرانی را کرد. وی در آن سخنرانی آنقدر فشار روحی ... دانید در آن لحظه بر من چه گذشت. زمانی که ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام کارمان را شروع کردیم پیش از جلسه ایشان اجازه ...

خمینی شدن از نگاه یادگار امام

خمینی شدن از نگاه یادگار امام نظر برسیم. برخی از ساده لوحان بلافاصله می گویند، یعنی دچار مصلحت بشویم؟! در دام مصلح اندیشی گرفتار شویم؟! حقیقت را فدای ... بشویم؟! در دام مصلح اندیشی گرفتار شویم؟! حقیقت را فدای مصلحت کنیم؟! و تعابیری از این نوع. در حالی که خود مصلحت ... را فدای مصلحت کنیم؟! و تعابیری از این نوع. در حالی که خود مصلحت اندیشی و سیاست در تدبیر مُدُن یک اصل است. بسیای از ... به خاطر اینکه در برهه ها، عقبه ها و تنگناهایی، می بایست با مصلحت و تدبیر عمل می کردند و تصمیم می گرفتند، در شرایط پس از ... و قدرت خلاقه مدیریت حضرتشان بیشتر پی می بریم. اصولاً امام «مصلحت» را به عنوان یک اصل راهبردی در اداره کشور رسمیت و ...

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: تصمیم بزرگ

‏‏پایگاه اطلاع رسانی و اخلاقی در جهان اسلام، امام علی(ع) ‏‎ ‎‏است. او یک روز برای مصلحت خدا سکوت کرد یک روز برای مصلحت خدا شمشیر کشید‏‎ ‎‏و یک ... ‏‎ ‎‏است. او یک روز برای مصلحت خدا سکوت کرد یک روز برای مصلحت خدا شمشیر کشید‏‎ ‎‏و یک روز برای مصلحت خدا با یتیمان ... کرد یک روز برای مصلحت خدا شمشیر کشید‏‎ ‎‏و یک روز برای مصلحت خدا با یتیمان همراه شد.‏ ‏‏حجت الاسلام و المسلمین ... درست است.انسانی که عمری دروغ نگفته، آیا باید به خاطر مصلحتی بالاتر دروغ بگوید؟ به‏‎ ‎‏این تزاحم چگونه باید پاسخ ... اخلاقی در جهان اسلام، امام علی (ع) است. او یک‏‎ ‎‏روز برای مصلحت خدا سکوت کرد یک روز برای مصلحت خدا شمشیر کشید و یک ...

بیشتر به یاد او باشیم

بیشتر به یاد او باشیم حضرت در باب اهم و مهم می گویند در تزاحم اهم و مهم باید رعایت مصلحت مراعات گردد و در قانون گذاری، قانون گذار باید آنچه را ... مراعات گردد و در قانون گذاری، قانون گذار باید آنچه را که مصلحت است به صورت قانون درآورد. ایشان می گوید خدا در این آیه ...

عقل در تمدن اسلامی

عقل در تمدن اسلامی موضوع «عقل اسلام «مردم»گراست. در هیچ عملی از اعمال اسلامی نمی توان «مصلحت امت» را مشاهده نکرد و از مردم سراغ ندید، نماز بعنوان ... باشد، راه آن با راه دین دوتاست. «عقل محاسبه گر است» و «مصلحت جو» و «عافیت طلب» در واقع جنبه مادی فعل و انفعالات مغز ...

مصاحبه با آیةالله سبحانی

آیةالله سبحانی شکل گیری حاکمی جنگ بر پا شود و به واسطۀ جنگ، وحدت اسلامی از بین برود. مصلحت در آن دیدند که به علی خود را نزدیک سازند. ابوسفیان به ... بن علی(ع) رسید. او هم با آن گرفتاریهایی که در ارتشش بود مصلحت ندید جنگ کند. یک ارتش ناهماهنگ متشکل از طوایف مختلف، ...

مصاحبه با آیت الله محمد مؤمن قمی

آیة الله محمد مؤمن قمی * ی اتخاذ نماید. البته حق ملکیت او محفوظ است همان طور که اگر مصلحت ادارۀ نظام و امور مردم اقتضا بکند که پولی به صورت ... این نوع است، چون کارگزاران حکومت دریافت چنین مبلغ هایی را مصلحت دانسته اند به این ترتیب، دیگر برای کسی مجالی نمی ماند ... هست، و همین مسائل در سطح کلان، اختیار از مردم گرفته شده و مصلحت این کارها هم قطعاً به دست شارع است و راه هم راهی است ... گذشته و نمی توان درباره آن کاری کرد؛ ولی درباره آن جا هم مصلحت اندیشی می کند، با این که او هم مسئول نبوده، به او گفته ... از جهت اعتنای به رأی مشاور؟ در اصل 110 و 112 مجمع تشخیص مصلحت از آن یادی شده است و این که رهبر مسئولیتی را به مجمع ...

صفحه 10 از 58 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >