تعداد 580 مورد یافت شد

برخی نمی خواهند عصر امام(س) تکرار شود

برخی نمی خواهند عصر امام(س) تک حسینیه خود می بیند و برایشان دعا می کند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پس از گذشت سال ها، وقتی در حرم امام ... میلیون مردم ایران را متوجه یک نقطه کرد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه امروز ملت ما آرامش یافته و ... اتفاق در دنیای امروز بسیار با ارزش است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز منطقه دچار خطر واقعی است، ... این موضوع امروز بر سر سوریه افتاده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عده ای می خواهند قدرت شان را حفظ ...

خراسان، منطقه خودمختار؟!

خراسان، منطقه خودمختار؟! □ غل آن دامن می زنند، بر سر زبان ها خواهد انداخت که این نه به مصلحت دولت است و نه به مصلحت حاکمیت و نمایندگان آن در سطح ... زبان ها خواهد انداخت که این نه به مصلحت دولت است و نه به مصلحت حاکمیت و نمایندگان آن در سطح کشور. نتیجه این ایستادگی ... اسلامی دارد. ٣- این اقدام عملاً تأسیس و تشکیل مجمع تشخیص مصلحتی را در حد استان ها به صورت غیررسمی نوید می دهد! همان ... علم الهدی اجرای کنسرت های با مجوز را در مشهد مجاز و به مصلحت نمی داند، به دیگران هم جرئت داده و خواهد داد که در ... مقررات و مصوبات دولتی، نه حاکمیتی که اجرای آنها را به مصلحت نمی دانند! بایستند و این ایستادگی در عمل نوعی نافرمانی ...

مصاحبه با آیت الله سید محمدباقر حکیم

آیة الله سیدمحمدباقر حکیم که این مقدار اشتباه برای غیر معصوم نامعقول نیست و اقتضای مصلحت این است که از آن موارد اندک، به خاطر مصلحتی که در ... نیست و اقتضای مصلحت این است که از آن موارد اندک، به خاطر مصلحتی که در اجرای موارد اکثر است، چشم پوشی شود. این جا ... ده مورد، عقل سلیم اقتضا می کند که باید از ده مورد، به خاطر مصلحت مسلمین، چشم پوشی کنیم و این بهترین شیوه است چرا که ما ... می دهند به باب تزاحم، مثلاً در همین مورد ما، تزاحم دو مصلحت است: یک مصلحت اقتضای محافظت بر همان ده مورد را دارد و ... باب تزاحم، مثلاً در همین مورد ما، تزاحم دو مصلحت است: یک مصلحت اقتضای محافظت بر همان ده مورد را دارد و مصلحت دیگر ...

مشروعیت احکام حکومتی ولایت فقیه از نگاه امام خمینی

مشروعیت احکام حکومتی ولایت فق آنها، ولی امر می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده، به اجرا بگذارد. ... تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و درثبات و بقا تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده است». (مقاله «ولایت ... سلطه مالک برمال خود نیست، بلکه این ولایت در محدوده نیاز و مصلحت است». (مفتاح الکرامه، ج5، ص 164) 3- دیدگاه سوم، ولایت ... اولیه و ثانویه نیست، بلکه ولی امر می تواند در صورت وجود مصلحت عمومی نسبت به جعل بعضی مجازاتها و احکام اقدام نماید. ... اسلامی این اختیارات را محدود می کند. حاکم اسلامی به ضرورت مصلحت اسلام و مردم اقداماتی انجام می دهد یا برخی احکام اولیه ...

فرهنگ عاشورا

فرهنگ عاشورا ابتدا باید روشن با همه جلوه ها و شفافیتش باقی بماند به ناگزیر به پاره ای مصلحت اندیشی ها و مصلحت بینی ها تن دردهد. باید خود اندیشه ... شفافیتش باقی بماند به ناگزیر به پاره ای مصلحت اندیشی ها و مصلحت بینی ها تن دردهد. باید خود اندیشه راه خود مظروف را با ... باید عاشقانه عمل کرد. عشق با عقلانیت و محاسبه و حسابگری و مصلحت اندیشی سروکار ندارد. به همین خاطر نظرات آقای صالحی نجف ...

نسخ و زمان و مکان

نسخ و زمان و مکان محمّد مراد کسانی که عهده دار حفظ و تبلیغ دین هستند وقتی با شرایط لازم مصلحت را در این دیدند که حکمی را برای همیشه تعطیل کنند، برای ... چون احکام از سوی حکیم صادر شده است و او بر اساس حکمت و مصلحت حکم صادر می کند، صدور قبیح از وی محال است. جواب: در ... زمان در تشریع آنها دخیل بوده و برای غیر آن زمان، دارای مصلحت نیست. یعنی حکمت و مصلحت در آنها مربوط به زمان خاصی است ... بوده و برای غیر آن زمان، دارای مصلحت نیست. یعنی حکمت و مصلحت در آنها مربوط به زمان خاصی است و با سپری شدن آن زمان، ... به زمان خاصی است و با سپری شدن آن زمان، ادامۀ آن حکم، فاقد مصلحت است و چنین چیزی به معنای قبیح بودن نیست. دوم ـ اگر ...

تفکیک قوا در اندیشۀ امام خمینی

تفکیک قوا در اندیشۀ امام خمینی گیری کند و این گونه تصمیم گیری، استبداد به رأی نیست، بلکه مصلحت اندیشی است. بنابراین، رأی تصمیم وی همانند کارش تابع ... از آن که حکمی از جانب شارع برای آن موضوع های صادر شود ـ مصلحت یا مفسده ای وجود داشته که زمینه ساز و منشأ اصلی برای ... صرف نظر از حکم، هیچ بارِ منفی یا مثبتی ندارد و به اصطلاح، مصلحت و مفسده ای بر آن، بار نمی شود؟ در پاسخ به این سؤال، ... و قبح عقلی بود و اشاعره دیدگاه دوم را قبول داشت و هرگونه مصلحت و مفسده ای را تابع و فرع حکم شرع می دانست. شیعه نیز که ... وجود ندارد. اختیار آن به دست حاکم اسلامی است که بر اساس مصلحت جامعه در آن ها تصمیم گیری و عمل کند و در محدوده احکام ...

مصاحبه با آیت الله حسین مهرپور

دکترحسین مهرپور * تعریف گونه ای وضع شود که اگر در موارد مقتضی رهبر، تشخیص داد یا مصلحت دید و خواست خارج از چارچوب قانون اقدام بکند، اشکالی ... برای تعیین سیاست های کلی نظام و تأیید رهبری، در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد. در این دو سال اخیر هم که سیاست های کلی نظام ... خارج از طرق عادی قانونی دخالت بکند و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم بگیرد. به طور کلی با توجه به بیانی که در ... رهبر داده است، باز هم حدود و ثغوری دارد که با مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط شده است. هم چنین اصل 112 در ارتباط با تأسیس ... شده است. هم چنین اصل 112 در ارتباط با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اصل 176 در رابطه با تشکیل شورای عالی امنیت ...

قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی(س)

‏‏قلمرو حکومت دینی از دی معصیت و حرام، ولایت استقلالی، سپهر زندگی خصوصی مردم، مصلحتهای شخصی افراد بر فرض احراز اندیشه، اعتقادات، سلیقه ها ... ثانوی در اداره جامعه ‏ ‏‏مرحله سوم: با به کارگیری عنصر مصلحت و احکام حکومتی به عنوان حکم اولی شرعی آغاز شده، مصلحت ... عنصر مصلحت و احکام حکومتی به عنوان حکم اولی شرعی آغاز شده، مصلحت نظام براحکام فرعی دیگرمقدم اعلام می شود. ‏ ‏‏ارکان ... با امر خطیر حکومت در جامعه است. ‏ ‏‏2 - ولایت مقید به مصلحت جامعه اسلامی است. ‏ ‏‏3 - قلمرو ولایت مقید به امور ... فراتر از حیطۀ احکام اولی و ثانوی شرعی می تواند بر اساس مصلحت نظام حکم وضع نماید. ‏ ‏‏5 - ولایت مقید به قوانین بشری ...

مصاحبه با آیة الله سید محمد موسوی خوئینی ها

مصاحبه با آیة الله سید محمد م صافی عضو شورای نگهبان بودند، با امام در مورد مجمع تشخیص مصلحت یا چیزی مشابه آن اختلاف نظر داشتند. آقای صافی به شدت ... بهره ها نباید گرفته شود. یکی از دلایلی هم که مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد، رسیدگی به این چنین موضوعاتی بود. خوب، در ... شد، رسیدگی به این چنین موضوعاتی بود. خوب، در مجمع تشخیص مصلحت، کارشناسان بانک مرکزی، وزیر دارایی و افراد آگاه در این ... این توضیحات باعث شد تا دریافت این بدهی ها در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شود و اگر کسی از پرداخت آن سرباز زد، دستگیر و ... برخی برای حفظ حکومت به مردم دروغ بگویند حتی به عنوان رعایت مصلحت آنان. نمی دانم این سخن که هدف وسیله را توجیه می کند، ...

صفحه 5 از 58 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >