تعداد 25 مورد یافت شد

مجله نوجوان 64 صفحه 23

چه حسّی داشتی ؟ - گویی که تمام مجنون بود، جایی که خیلی ها از آن برنگشتند، نمی دانم حتماً مصلحت در این بوده است که جمسش هم فدای این انقلاب و این کشور ...

مجله نوجوان 44 صفحه 20

مثلث طلایی موسیقی ایران تاج، ش به ارث بردند و آثار تاج نظیر آواز همایون با شعر "از تو با مصلحت خویش نمی پردازم همچو پروانه که می سوزم و در پروازم" از ...

مجله نوجوان 163 صفحه 5

قاسم تنبل زادگان از سوی پدر و مادر محترم جهت پاره­ای مسائل عاقبتاندیشانه و مصلحت گرایانه مصادره خواهد شد،پیشنهاد می­کنیم به محض پایان ...

مجله نوجوان 123 صفحه 8

اقتضاء کند، بازدارندهای. ای ضار، که زیان میرسانی آنگاه که مصلحت تو اقتضاء کند. ای نافع، که سود رسانندهای و زیانها را ...

مجله نوجوان 35 صفحه 17

بچه ها تکالیفتون رو انجام داد جو کلاس رو متشنج؟ جرا به گفتار بزرگان که گفته اند: " دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز " عمل نمی کنین و به معلم ... خود را به این صورت بیان کرده است: زنان در گفتن دروغهای مصلحتی ، بهتر از مردان عمل می کنند. به طور مثال اگر خانمی در ...

مجله نوجوان 35 صفحه 19

بزرگان دربارة -اگر جفت گردد به راست مانا، به که راست به دروغ مانا (قابوسنامه ) دروغ مصلحت آمیز ، به ز راست فتنه انگیز (سعدی ) -کی دروغی قیمت ...

مجله نوجوان 191 صفحه 30

مریم شکرانی یک... دو. (تقویت اعتماد به نفس و روحیۀ دانش­آموزان و غیره) دروغ مصلحت­آمیز هیچ اشکالی ندارد. بخشنامۀ سه تاریخ فلان، ...

مجله نوجوان 190 صفحه 30

مریم شکرانی یک... دو. (تقویت اعتماد به نفس و روحیۀ دانش­آموزان و غیره) دروغ مصلحت­آمیز هیچ اشکالی ندارد. بخشنامۀ سه تاریخ فلان، ...

مجله نوجوان 138 صفحه 11

از مردم می­دانستند همواره در پی این بودند که خودشان برای مصلحت مردم تصمیم بگیرند. اینها به جای اینکه در کارهایشان ...

مجله نوجوان 164 صفحه 3

چرا بابای فلانی از ب خداست که همه چیز را دربارۀ بندگانش می‏داند و بر اساس مصلحت آدمها به هر کس هر چه­قدر که دوست دارد روزی می‏دهد و ...

صفحه 2 از 3 1 | 2 | 3