تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 06 صفحه 3

سر مقاله اهمیت بود بیفتد تا بتوانیم به جای فکر کردن به منافع خودمان، به مصلحت مردم یک محله یا یک شهر و یا یک کشور فکر کنیم. شاید ... به کشورش فکر می­کند. وقتی آدم به کشورش فکر می­کند دیگر مصلحت خودش یا خانواده­اش برایش اهمیت چندانی ندارد و درست در ... انقلاب ما در بهمن ماه سال 1357 به پیروزی رسید، مردم به مصلحت کشورشان فکر می­کردند چون دوست داشتند که کشورشان ...