تعداد 4 مورد یافت شد

مجله نوجوان 127 صفحه 28

یاددوست محسن وطنی رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ مصلحت بینی! خوب،بد،زشت! مصلحت بینی و ... محسن وطنی رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ مصلحت بینی! خوب،بد،زشت! مصلحت بینی و مصلحت اندیشی به خودی ... عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ مصلحت بینی! خوب،بد،زشت! مصلحت بینی و مصلحت اندیشی به خودی خود چیز بدی نیست، به هرحال ... مصلحت بینی چه کار؟ مصلحت بینی! خوب،بد،زشت! مصلحت بینی و مصلحت اندیشی به خودی خود چیز بدی نیست، به هرحال هر آدمی خیر ... آدمی خیر و صلاح خویش را در نظر می گیرد و سعی می کند برخلاف مصلحت خودش کاری نکند و تا اینجای قضیه، مصلحت اندیشی هیچ ...

مجله نوجوان 127 صفحه 29

مصلحت بینی در مکتب امام خمینی اما ما که بزرگترین مرد تاریخ ... بود هیچ گاه در تصمیم گیریهای مهم خود حقیقت باقی را قربانی مصلحت فانی نکرد. او راحت طلبی و آسایش را برازندة یک مرد نمی ... می کردند. داشتند، بدون هیچ ملاحظه ای و بدون در نظر گرفتن مصلحت اندیشیهای رایج سیاسی، آنچه را که حق می پنداشتند بیان ... حق و باطل معنا داشت و در سایة حقّ متعالی، این که این حقیقت مصلحتی را نیز به دنبال خواهد داشت یا خیر، هیچگاه به چشم ... یا خیر، هیچگاه به چشم ایشان نمی آمد. نتیجة حقیقت، همان مصلحت است یکی دیگراز اشکالات بزرگ مصلحت بینی است که مصلحت ...

مجله نوجوان 127 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم نوجوا برای حرفه­ای­ها مرد پروانه­ای رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه­کار؟ در خاطرات گذشته زندگی نمی­کنم فرستادن فکس ...

مجله نوجوان 127 صفحه 3

سرمقاله خداست و ازآنجایی که ما نه حکمت خداوند را می دانیم و نه مصلحت خودمان را تشخیص می دهیم، درک درستی از وقایع عالم ...