تعداد 29 مورد یافت شد

مفهوم مصلحت در فقه شیعه چیست

مفهوم مصلحت در فقه شیعه چیست در فقه شیعه احکام بر پایه مصلحت است، ... مصلحت در فقه شیعه چیست در فقه شیعه احکام بر پایه مصلحت است، هر چیزى که مصلحت ملزمه داشته باشد آن واحب است و ... شیعه چیست در فقه شیعه احکام بر پایه مصلحت است، هر چیزى که مصلحت ملزمه داشته باشد آن واحب است و هر چیزى که مفسد قابل ... حرام است. عالمان شیعه مى ‏گویند هیچ حکم ایجابى در اسلام از مصلحت تهى نیست و هیچ حکم تحریمى فعلش از مفسده تهى نیست. ... تمامى احکام بر پایه مصالح و مفاسد واقعى بنا شده است. لیکن مصلحت بر دو نوع است «پایدار» و «ناپایدار» اگر مصلحت پایدار ...

در باره نامه مشهور بنیانگذار جمهوری اسلامی پیرامون بازگشت همه امور به قانون اساسی پس از دوران جنگ توضیح دهید؟

تاکید براجرای قانون قبل و بعد 1409مکان: تهران، جمارانموضوع: اختیارات شوراى تشخیص مصلحت نظاممخاطب: جمعى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى [بسمه ... مجلس شوراى اسلامى در خصوص کیفیت کار شوراى محترم تشخیص مصلحت ابهامهایى وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت ... چنانچه لازم تشخیص داده شد براى اصلاح نهایى به شوراى تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولى هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذارى نیز ... مقامات غیرمسئول، مى‏تواند با تقدیم پیشنهادى به شوراى تشخیص مصلحت براى کشور قانون جدیدى ایجاد کند؛ و حتى قوانین مصوبۀ ... در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏کرد تا گره‏هاى کور قانونى سریعاً ...

درباره نامه مشهور بنیانگذار جمهوری اسلامی پیرامون بازگشت همه امور به قانون اساسی پس از دوران جنگ توضیح دهید؟

تاکید بر اجرای قانون قبل و بعد متمم قانون اساسی و تعیین جایگاه حقوقی و قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بیانگر روحیه قانونمداری آن بزرگوار است.لذا در ... 1409مکان: تهران، جمارانموضوع: اختیارات شوراى تشخیص مصلحت نظاممخاطب: جمعى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى[بسمه ... مجلس شوراى اسلامى در خصوص کیفیت کار شوراى محترم تشخیص مصلحت ابهامهایى وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت ... چنانچه لازم تشخیص داده شد براى اصلاح نهایى به شوراى تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولى هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذارى نیز ... مقامات غیرمسئول، مى‏تواند با تقدیم پیشنهادى به شوراى تشخیص مصلحت براى کشور قانون جدیدى ایجاد کند؛ و حتى قوانین مصوبۀ ...

سلام. درصحیفه امام(س) ج 15 آمده است که برای حفظ اسلام اگر لازم باشد دروغ هم باید گفت و .. . در مورد این موضوع توضیحاتی بفرمایید.

در ابتدای مطلب، عین عبارات اما است بر شما؛ دروغ بگویید، واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در ... واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه مان باید ... به جهت مصالح وضع می شود. بنابراین اگر با اجرای این حکم، مصلحت بالاتری از بین می رود، در این صورت رعایت مصلحت کمتر ... این حکم، مصلحت بالاتری از بین می رود، در این صورت رعایت مصلحت کمتر لازم نیست و این یک موضوع عقلایی است و همه انسان ...

دیدگاه امام درباره مجازات سنگسار، اعدام و قطع دست چیست؟

احکام جزایی و حدود اسلام، رحمت خطاکار و جامعه می باشد. (صحیفه امام(س)، ج 16، ص217) و برای مصلحت جامعه است. (صحیفه امام(س)، ج7، ص313 و 314) و دارای ... اسلام یا مسلمین شود، باید دانست که مصحلت اسلام و مسلمین بر مصلحت اجرای یک حکم برتری دارد. در اینجا فقیه عادل و حاکم ...

آیا حضرت امام (ره) اگر در زمان حاضر زنده بودند، با مذاکره با آمریکا موافق بودند یا مخالف؟

آیا حضرت امام (ره) اگر در زم به رابطه و مذاکره را به مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می سپردند. اما حال که امام در قید حیات نیستند ... در افریقای جنوبی، فقط یک استثنا باقی مانده است.) ج: عنصر مصلحت در اندیشه امام موضوعی بسیار جدی است. د: آمریکا در نظر ...

اگر زنی دارای هوش بیشتری نسبت به مرد باشد چرا دارای ولایت بر او نباشد؟

ولایت فرد بر دیگری، پیرو دلیل در اسلام شمرده شود.همانطور که اشاره کردیم، هر حکمی دارای مصلحت است اما اینکه مصلحت حکم، همان است که به نظر ما رسیده ... که اشاره کردیم، هر حکمی دارای مصلحت است اما اینکه مصلحت حکم، همان است که به نظر ما رسیده است، صحیح و کافی ...

امام چه مواردی را برای بازنگری قانون اساسی بر شمردند؟

حضرت امام در تاریخ 4 اردیبهشت باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در ...

چرا امام خمینی لقب ابوذر زمان را به آیت الله طالقانی دادند؟

امام خمینی(س) در پیامی که به م آگاه به انحرافات اجتماعی و سیاسی بوده و اهل محافظه کاری و مصلحت اندیشی های سست و منفعت طلبانه نباشد و نیز نمی توان او ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3