تعداد 56 مورد یافت شد

امام و سیاست اخلاقى

حضرت امام بر این باور است که س مى فشارد که دلایل مختلفى موجب پیمان شکنى مى گردد، از جمله مصلحت دولت؛ «ولى در این مورد هم، جمهوریها زمانى درازتر از ...

نقش دین در همبستگى اجتماعى با تأکید بر اندیشه و آراى امام خمینی(س)

حجة الاسلام و المسلمین دکتر غل مسلمین و شکاف در صفوف مؤمنین منجر مى شود، بر خلاف اسلام و مصلحت مسلمین و از حیله هاى اجانب است که از اسلام و گسترش آن ...

معرفی چند پژوهش پیرامون دیدگاه امام خمینی درباره توسعه سیاسی

‏‫ب‍ررسی ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اخ‍تی امام خمینی توسعه سیاسی را مترادف با رهبری، هدایت، عدالت، مصلحت و حکومت اسلامی به کار برده اند و قرائت ویژه ای از ...

اسباب کارآمدى قدرت و حکومت از منظر امام خمینی(س)

هنگام بحث از قدرت و حکومت، گاه را مردم شخص صالحى تشخیص داده باشند که در قانون گذارى جز مصلحت کشور و توده مردم نظر دیگرى نداشته باشد و خود از شهوت ...

نقش هاى سیاسى مردم از دیدگاه امام خمینى

پرتال امام خمینی(س): دیدگاه ام و قانون وضع کند.[24] جز سلطنت خدایى همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایى همۀ قوانین باطل و ...

امام خمینی (ره) و استعمار، دیدگاهها و راهکارهای مبارزه با آن

امام خمینی (ره) و استعمار، دید حاکمان کشورهای اسلامی شروع می شود این رؤسای بیچاره که از مصلحت خود بیخبرند و یا می خواهند به آن توجه کنند، آنها باعث ...

صفحه 6 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6