تعداد 3296 مورد یافت شد

مجید انصاری:دفاع از مکتب امام راحل وظیفه اصلی ماست

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون دفاع از مکتب امام راحل وظیفه اصلی ماست.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بررسی زندگی امام راحل، سیره ودیدگاههای ... مثلا سیستم بانکی ما چنین وضعیتی دارد؟ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خداو مردم را دو محور اصلی حرکت امام عنوان کرد و ...

مصاحبه با آیت الله سید محمدباقر حکیم

آیة الله سیدمحمدباقر حکیم که این مقدار اشتباه برای غیر معصوم نامعقول نیست و اقتضای مصلحت این است که از آن موارد اندک، به خاطر مصلحتی که در ... نیست و اقتضای مصلحت این است که از آن موارد اندک، به خاطر مصلحتی که در اجرای موارد اکثر است، چشم پوشی شود. این جا ... ده مورد، عقل سلیم اقتضا می کند که باید از ده مورد، به خاطر مصلحت مسلمین، چشم پوشی کنیم و این بهترین شیوه است چرا که ما ... می دهند به باب تزاحم، مثلاً در همین مورد ما، تزاحم دو مصلحت است: یک مصلحت اقتضای محافظت بر همان ده مورد را دارد و ... باب تزاحم، مثلاً در همین مورد ما، تزاحم دو مصلحت است: یک مصلحت اقتضای محافظت بر همان ده مورد را دارد و مصلحت دیگر ...

نور چشم امام

آیت الله سید مصطفی خمینی در خا این محیط، پس از سپری کردن دورۀ مکتبخانه و ابتدایی، بنا به مصلحت امام خمینی(س)، وارد حوزه علمیه قم شد و قدم در راه ...

فرزند زمان خویشتن باش

پرتال امام خمینی _ صادق صدقگو گذارده و ضمن حرکت بر مبنای مشاوره ها و نظرات تحلیلی ایشان؛ مصلحت نظام اسلامی، نفع مردم، رفاه عمومی و سعادت همگانی را بر ... معتقد به مواضع اعلام شده قبلی و همان شیوه دفاع بودند اما مصلحت عمومی، رضایت حق تعالی و تکلیف الهی را به گونه ای دیگر ... معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور را در اجرای آن می‌دیدم، ولی به واسطه حوادث ... قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم...» 7 آنگونه که مشهود است، نظر ... که هشت سال گفته بودند جنگ جنگ، امام عزیزمان آن وقتی که مصلحت دانست قطعنامه را قبول کرد گفت نه آتش‌بس، ملاحظه نکرد ...

احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی و مکانی

مصاحبه با حجة الاس و تبدیل کند به احکام‎ ‎ثانویه. منتها بنا براین نظر، فقط مصلحت نیست که تعیین کننده باشد. این قواعد هم‎ ‎باید با مصلحت ... مصلحت نیست که تعیین کننده باشد. این قواعد هم‎ ‎باید با مصلحت همراه باشد، یعنی مصلحتِ توأم با حرج، مصلحتِ توأم با ... ‎محورهایی هم که قواعد احکام ثانویه می گویدصدق نکند، امام مصلحت ملزمه ای‎ ‎در کار باشد – مصلحت ملزمه ای که ما در فقه ... می گویدصدق نکند، امام مصلحت ملزمه ای‎ ‎در کار باشد – مصلحت ملزمه ای که ما در فقه از آن، گاه تعبیر می کنیم به ... صحبت کنیم، این دولت امامت است که باید تشخیص بدهد این‎ ‎مصلحت، مصلحت مُلزمه است – در چنین مواردی می تواند در اینجور ...

قبول قطعنامه حاصل اعتدال امام بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، می کنند . یکی از این کلید واژه ها جام زهر و دیگری "تشخیص مصلحت"است که جام زهر را به تشخیص مصلحت یک امت تعبیر می کنند ... ها جام زهر و دیگری "تشخیص مصلحت"است که جام زهر را به تشخیص مصلحت یک امت تعبیر می کنند . هر دوی این کلیدواژه ها گرفتار ... نه از موضوع جام زهر تصور درستی دارند و نه از موضوع تشخیص مصلحتی که حضرت امام دادند .از جنابعالی می خواهم راجع به ... و یا نمی خواهیم ادامه بدهیم؟ نظر قاطع خود را گفتیم که مصلحت نمی بینیم . برای امام سخت بود که در آن شرایط بپذیرند ... داشتیم و روی آنها بحثی نداشتیم . ولی بحث این بود که آیا مصلحت است که الان به این صورت ادامه بدهیم ؟ بحثها اینگونه ...

خروج از شرایط حساس

‏‏خروج از شرایط حساس‏ ‏ است که جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام(شورای تشخیص مصلحت نظام در آن دوران) به ایشان نامه ... مجلس در خصوص اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام(شورای تشخیص مصلحت نظام در آن دوران) به ایشان نامه ای نوشتند:‏ ‏‏بسمه ... مجلس شورای اسلامی در خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهام هایی وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت ... چنانچه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز ... مقامات غیرمسئول، می تواند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند؛ و حتی قوانین مصوبه ...

جایگاه مصلحت در حکومت ولایی

‏جایگاه مصلحت در حکومت ولایی ‏‏حجةالاسلام والمسلمین عبدالحسین ... خسروپناه‏ ‏‏ ‏ ‏‏نویسنده مقاله برای تبیین جایگاه مصلحت در حکومت ولایی ابتدا گسترۀ اختیارات‏‎ ‎‏فقیه را مطرح ... زمان و مکان برای اداره جامعه است.‏ ‏‏احکام حکومتی یا مصلحتی همانا اتخاذ تصمیماتی مقتضی بر حسب مصلحت وقت‏‎ ‎‏از ... حکومتی یا مصلحتی همانا اتخاذ تصمیماتی مقتضی بر حسب مصلحت وقت‏‎ ‎‏از سوی ولی امر، و وضع و اجرای مقرراتی بر طبق ... احکام اولی و ثانوی لازم است.‏ ‏‏نویسنده پس از تبیین مفهوم مصلحت و فقه مصلحت یا مصالح مرسله و انواع آن از‏‎ ‎‏حیث ...

مشروعیت احکام حکومتی ولایت فقیه از نگاه امام خمینی

مشروعیت احکام حکومتی ولایت فق آنها، ولی امر می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده، به اجرا بگذارد. ... تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و درثبات و بقا تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده است». (مقاله «ولایت ... سلطه مالک برمال خود نیست، بلکه این ولایت در محدوده نیاز و مصلحت است». (مفتاح الکرامه، ج5، ص 164) 3- دیدگاه سوم، ولایت ... اولیه و ثانویه نیست، بلکه ولی امر می تواند در صورت وجود مصلحت عمومی نسبت به جعل بعضی مجازاتها و احکام اقدام نماید. ... اسلامی این اختیارات را محدود می کند. حاکم اسلامی به ضرورت مصلحت اسلام و مردم اقداماتی انجام می دهد یا برخی احکام اولیه ...

ضوابط احکام حکومتی

‏ضوابط احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی در سه ضابطه ذیل‏‎ ‎‏بررسی کند: ‏ ‏‏مصلحت: نویسنده پس از بیان تاریخچه واژه مصلحت از دیدگاه ... ‎‏بررسی کند: ‏ ‏‏مصلحت: نویسنده پس از بیان تاریخچه واژه مصلحت از دیدگاه عالمانی هم چون‏‎ ‎‏شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق ... احمد نراقی، صاحب جواهر و شیخ مرتضی‏‎ ‎‏انصاری، به تبیین مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی می پردازد. به عقیده امام،‏‎ ... پردازد. به عقیده امام،‏‎ ‎‏حاکم اسلامی، ولایتش در چارچوب مصلحت عمومی قرار دارد و خارج از آن، ولایتش‏‎ ‎‏ساقط می ... ولایتش‏‎ ‎‏ساقط می گردد.‏ ‏‏کاوش در مفهوم لغوی و اصطلاحی مصلحت، تفاوت مفهوم مصلحت در اسلام و‏‎ ‎‏غرب، تمایز مصلحت در ...

صفحه 19 از 330 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >