تعداد 3315 مورد یافت شد

* آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور, موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، سیداحمد خمینی نماینده امام در جلسه هماهنگی سران سه قوه و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس ...

* آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور, و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نمایند. در صورتی که در ... و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد. در صورت لزوم از کارشناسان ... به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست ...

مصلحت به عنوان پارادایم حکومت اسلامی (با نگاه به شیوه های مصلحت سنجی و چارچوب های کلی مصلحت در سیاست داخلی)

مصلحت به عنوان پارادایم حکومت اسلامی (با نگاه به شیوه های ... به عنوان پارادایم حکومت اسلامی (با نگاه به شیوه های مصلحت سنجی و چارچوب های کلی مصلحت در سیاست داخلی) ... اسلامی (با نگاه به شیوه های مصلحت سنجی و چارچوب های کلی مصلحت در سیاست داخلی) سیدمحمد ناصر تقوی پیش ... سیدمحمد ناصر تقوی پیش سخن درگسترۀ اندیشۀ اسلامی مفهوم مصلحت اهمیت ویژه ای دارد. بحث دربارۀ اقسام مصلحت، موضوعی ... اسلامی مفهوم مصلحت اهمیت ویژه ای دارد. بحث دربارۀ اقسام مصلحت، موضوعی دامنه دار است که ما در نوشته ای مستقل بدان ...

مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه تشکیل شد

در روز 17 بهمن سال 1366، سران و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در ... بر نظر کارشناسان مرجع، برای غایت احتیاط مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه‌گذاری کردند و علاوه بر معرفی اعضای آن بر ... پایه‌گذاری کردند و علاوه بر معرفی اعضای آن بر توجه به امر مصلحت نظام و مردم تأکید ویژه نمودند: بسم اللَّه الرحمن ... ها، و جناب آقاى میر حسین موسوى، و وزیر مربوط، براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان ... به این جانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست ...

تذکر مهم امام به شورای نگهبان و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام

تلاش و مجاهدت‌های ده ساله امام دوره خواهد بود. پیام هشتم دی‌ماه 1367 به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حدود اختیارات آن شورا و تذکر به شورای ... مسائل از طریق مجاری قانونی در مورد بعضی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز اصلاحیه آیین‌نامه مصوب آن، تذکر راهگشا به ... الرحمن الرحیم‏ خدمت حضرات آقایان اعضاى محترم مجمع تشخیص مصلحت- دامت افاضاتهم‏ با سلام و دعا و آرزوى موفقیت براى آن ... عزیز شوراى نگهبان مى‏ دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم ... اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضاى محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت کنید. و السلام ...

مصاحبه با آیت الله سید کاظم حائری

آیة الله سیدکاظم حائری * ض یعنی اگر پیغمبر بخواهد اموال من را بگیرد - حتی نه برای مصلحت جامعه - یا بخواهد مرا مجبور به طلاق همسرم بکند، او ... است که این کارها را بکند هر چند جایز است. او همیشه دنبال مصلحت جامعه است نه دنبال یک هواهای نفسانی حتی هواهای نفسانی ... کند که زنت را طلاق بده ولی اگر این چنین امری کرد در دایرۀ مصلحت من فکر کرده و من چون صلاحم در این بوده، دستور داده است ... ولی در حدود آن چه را که خود فقیه معتقد شود که این کار به مصلحت جامعه است. در این حدود امام می فرمود: ولایت مطلقه ... این قید جلوی ولی فقیه نیست ولی باید کار فقیه به مقتضای مصلحت جامعه باشد و در این معنای دوم آن اشکال قبلی، مطرح ...

در باره نامه مشهور بنیانگذار جمهوری اسلامی پیرامون بازگشت همه امور به قانون اساسی پس از دوران جنگ توضیح دهید؟

تاکید براجرای قانون قبل و بعد 1409مکان: تهران، جمارانموضوع: اختیارات شوراى تشخیص مصلحت نظاممخاطب: جمعى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى [بسمه ... مجلس شوراى اسلامى در خصوص کیفیت کار شوراى محترم تشخیص مصلحت ابهامهایى وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت ... چنانچه لازم تشخیص داده شد براى اصلاح نهایى به شوراى تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولى هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذارى نیز ... مقامات غیرمسئول، مى‏تواند با تقدیم پیشنهادى به شوراى تشخیص مصلحت براى کشور قانون جدیدى ایجاد کند؛ و حتى قوانین مصوبۀ ... در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏کرد تا گره‏هاى کور قانونى سریعاً ...

درباره نامه مشهور بنیانگذار جمهوری اسلامی پیرامون بازگشت همه امور به قانون اساسی پس از دوران جنگ توضیح دهید؟

تاکید بر اجرای قانون قبل و بعد متمم قانون اساسی و تعیین جایگاه حقوقی و قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بیانگر روحیه قانونمداری آن بزرگوار است.لذا در ... 1409مکان: تهران، جمارانموضوع: اختیارات شوراى تشخیص مصلحت نظاممخاطب: جمعى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى[بسمه ... مجلس شوراى اسلامى در خصوص کیفیت کار شوراى محترم تشخیص مصلحت ابهامهایى وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت ... چنانچه لازم تشخیص داده شد براى اصلاح نهایى به شوراى تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولى هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذارى نیز ... مقامات غیرمسئول، مى‏تواند با تقدیم پیشنهادى به شوراى تشخیص مصلحت براى کشور قانون جدیدى ایجاد کند؛ و حتى قوانین مصوبۀ ...

جمهوریّت نظام با اسلامیّت آن در تعارض و تقابل قرار نمی گیرد

جمهوریّت نظام با اسلامیّت آن د انجام می شود و میزان رأی ملّت است ، مردم هر چیزی را که مصلحت جامعه اسلامی تشخیص دادند همان باید اجرا شود و هرکس ... تشخیص دادند همان باید اجرا شود و هرکس بخواهد بر خلاف مصلحتی که مردم تشخیص داده اند فردی یا قانونی را بر آنان ... ها به تشکیل مجمع پرداخته و می نویسد: ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حیات مبارک حضرت امام (ره) دلیل گویایی است ... جمهوری اسلامی ارائه کرده اند. معنای حاکمیت رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رأی شورای نگهبان اینست که مصلحت جامعه بر هر ... رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رأی شورای نگهبان اینست که مصلحت جامعه بر هر چیزی مقدّم است و بدیهی است تشخیص مصلحت بر ...

صفحه 3 از 332 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >