تعداد 1690 مورد یافت شد

دولت مطلوب از نظر امام خمینی (س)

برای تبیین این موضوع چند مقدمه سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر. 3. آموزش و پرورش و ... ج: 20؛ ص: 294-295) آزادی احزاب و گروه های سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، ممنوعیت انحصار طلبی سیاسی و مسائلی از ... دو موضوع را مدّ نظر قرار دهیم. همین موضوع می تواند در مورد مطبوعات نیز مطرح شود یک حزب یا جریان بگوید آزادی مطبوعات ... در مورد مطبوعات نیز مطرح شود یک حزب یا جریان بگوید آزادی مطبوعات ممکن است به لحاظ اطلاعاتی که داده خواهد شد منتهی شود ... در ارکان حکومت و وحدت ملی منجر می شود، پس باید آزادی مطبوعات محدود شود و دیگری بگوید مطبوعات چشم ناظر و تیز بین ...

حال و هوای روزهای پس از پیروزی انقلاب

پنج روز از پیروزی انقلاب اسلام ‏ها و مصاحبه ‏ها و گزارش‏ های خود ـ با استفاده از اهرم مطبوعات ـ مرتباً نام «مجاهد»، «فدایی» و «توده ‏ای» را به هر ... در ستاد پیوسته‏ اند. بنا به گزارش خبرگزاری پارس و همچنین مطبوعات در روز 24 بهمن 57 و بر اساس گزارش ارسالی از مقر ستاد ... خلق و محاکمه تمامی فرماندهان ارتش را می ‏توان در گزارشهای مطبوعات این ایام مشاهده کرد. ضمن اینکه تشکیل دادگاه های ... که از دستگیری تا اجرای حکم طی می ‏شد، بدین گونه در یکی از مطبوعات تشریح شد: «به محض آنکه کسی از وابستگان درجه اول رژیم ...

مدینه فاضله از دیدگاه امام خمینی(س)

دکتر ناصر نیکوبخت[1] مدینۀ ف بیان نمی ترسد، لکن توطئه را اجازه نمی دهیم.[33] ب. آزادی مطبوعات اسلام دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات ... ب. آزادی مطبوعات اسلام دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات آزادی خواهند بود.[34] در جمهوری ... دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات آزادی خواهند بود.[34] در جمهوری اسلامی، زمامداران ... دقیقاً باید به آرای عمومی در همه جا احترام بگذارند... مطبوعات در نشر همۀ حقایق و واقعیات آزادند.[35] ما می خواهیم ... همۀ حقایق و واقعیات آزادند.[35] ما می خواهیم آزاد باشیم، مطبوعاتمان آزاد باشد، قلم هایمان آزاد باشد؛ ما می خواهیم ...

روزمرّگی، آفت روزنامه ها

‏‏روزمرّگی، آفت روزنامه به چند مطلب مهم اشاره کردند از جمله:‏ ‏‏ ‏ ‏‏1) اهمیت مطبوعات برای رژیم شاه‏ ‏‏مطبوعات ابزار و وسیله کارآمدی است ... از جمله:‏ ‏‏ ‏ ‏‏1) اهمیت مطبوعات برای رژیم شاه‏ ‏‏مطبوعات ابزار و وسیله کارآمدی است که هر کس می تواند از آن به ... یکی از گرفتاری های بزرگ مان در زمان طاغوت، گرفتاری به دست مطبوعات بود. طاغوت مهره هایی که در خدمت او بودند و در خدمت ... انتخاب می کرد و زبده های آن ها را انتخاب می کرد برای اداره مطبوعات و برای تبلیغات به ضد اسلام و به ضد کشور، لکن با آب و ... و ملّی. من نمی دانم که صدمه ای که کشور ما و اسلام از مطبوعات در زمان طاغوت دید بیشتر بود یا صدماتی که از سایر ...

نفوذ انقلاب اسلامی ایران بر اوضاع سیاسی ـ عقیدتی فدراسیون روسیه (سالهای 90)

نفوذ انقلاب اسلامی ایران بر او نمی توان به کمک لفظ کلاسیک «سرمایه داری» توصیف نمود. در مطبوعات کنونی روسیه این لفظ معمولاً با صفت «جنایی» یا صفت ... «راه به سوی آزادی» امام خمینی(س) انعکاس بسیار گسترده ای در مطبوعات ما داشت. نکتۀ شایان توجه این است که نه تنها نشریات ... اکثریت دومای کشوری و اعتراضات سازمانهای مدنی که در مطبوعات منتشر شدند هیچ تأثیری نداشتند. تمام کشور اطلاع دارد ... دیگری مهم است: ایوانوف به گوسینسکی گوش فرا داد و چنانچه در مطبوعات گزارش داده شد، وزارت امور خارجه روسیه قدمی در رابطه ... کردن یا حداقل کنترل برخی از خطرناکترین فرقه ها دست زد، مطبوعات و تلوزیون تحت کنترل صهیونیستها هیاهوی بی نظیری برپا ...

جایگاه تاثیر گذاری مردم در حکومت اسلامی (با نظر به اندیشه امام خمینی)

جایگاه تاثیر گذاری مردم در حکو مدیریت به هر دلیلی نظارت کنند، حالا از هر راهی مانند آزادی مطبوعات، این ها همه حقوق مردم است از کجا جواب شما را قانون ... می کنند بعد از طریق نظارت که نظارتشان می تواند از طریق مطبوعات باشد، از طریق احزاب باشد به خاطر این است که احزاب ... با احزاب قوی تشکیل دادن که خیلی هم مهم است روزنامه ها و مطبوعات خیلی مهم است خوب اگر نشد، این نمی شود، حق گرفتنی ... و حقوق مردم مصون بودن، تفتیش عقاید ممنوع بودن و نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر مخل به مبانی اسلام یا مخل ... کنند ضرر به حکومت می رسانند اگر همه این دلسوزان بالای منبر مطبوعات روزنامه ها در سخنرانیها مطالب را بگویند قطعا حکومت ...

الهام گرفتن سخنرانی های امام خمینی از خطبه امام حسین(ع) در روز عاشورا

6 آبان 1357، اعلامیۀ امام خمی کرده و رسانه هاى تحت اختیار رژیم (رادیو، تلویزیون و حتى مطبوعات) متن تلگرامها را چاپ نموده بودند، برخى از کوته بینان ... وحشت سران رژیم مى شود. با وجود تضمینى که دولت براى آزادى مطبوعات ـ رسماً ـ به نمایندگان مطبوعات سپرده بود و ذیل آن ... تضمینى که دولت براى آزادى مطبوعات ـ رسماً ـ به نمایندگان مطبوعات سپرده بود و ذیل آن تضمین نامه را جعفر شریف امامى ... پاریس» مستقر شده و این منطقه خبرسازترین کانون خبرى و مطبوعاتى جهان گردیده است. به برکت قیام اخیر ملت ایران، از ... گردیده است. به برکت قیام اخیر ملت ایران، از فشار سانسور بر مطبوعات کاسته شده و گوشه هایى از صحنه هاى قیام خونین مردم در ...

اگر ملتى ایستاد و حق خودش را خواست، سرنیزه نمى تواند جلویش را بگیرد

در روزهای مهرماه 57، با این که داشت، چاپ مى کردند. اما روز چهارشنبه 19/مهر/1357 کارکنان مطبوعات در اعتراض به اعمال سانسور شدید و گماردن سانسورچى ... مذهبى و سیاسى و طبقات مختلف مردم، از این اقدام مطبوعات پشتیبانى کردند. منوچهر آزمون وزیر مشاور در امور ... شریف امامى ـ بیشترین تلاش را براى پایان بخشیدن به اعتصاب مطبوعات به کار بردند اما اهل قلم، تنها شرط شروع کار را ... بودند و فقط اعلامیه هاى حکومت نظامى را چاپ مى کردند، سایر مطبوعات 4 روز در اعتصاب بودند. سرانجام، دولت شریف امامى ... روز 22/مهر/1357 طى اعلامیۀ سه ماده اى، لغو سانسور و آزادى مطبوعات را اعلام داشت. راز تبعیت آحاد ملت بزرگ ایران از ...

مروری بر روند رخداد انقلاب اسلامی

وقایع و روند انقلاب مؤید آن اس در ساواک دیده شد. لازم به ذکر است که در این مقطع ساواک بر مطبوعات نظارت کامل داشت و بدون اجازۀ آن سازمان، مطالبی به ... دولت وی که حرکتهای مخالف رژیم را به سرعت گسترش داد، آزادی مطبوعات بود که ناگهان با انتشار عکسهای بزرگی از آیت الله ... الله در پاریس به کلی فراموش خواهد شد، ایشان در مرکز توجه مطبوعات محافل سیاسی جهان قرار گرفت و با رادیو و تلویزیونهای ... بین تهران و پاریس در حرکت بودند، بلکه به وسیلۀ رادیوها و مطبوعات و خبرگزاریهای بین المللی از نظریات و دستورالعملهای ... رهبری آیت الله خمینی بود. با روی کار آمدن ازهاری، سانسور مطبوعات مجدداً برقرار شد و با تهدید اعتصاب کنندگان، اعتصابات ...

مبنای امام در گفت وگو با خبرنگاران در نوفل لوشاتو اعتماد بود

از من خواسته‌اند با عنایت به ت به این صورت که با رشد شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌ها، مطبوعات و... آن‌چنان نوع و کیفیت خبر را به وفور بالا می‌برند ... بالا از عملکرد مدیران رده‌های پائین خواهند داشت. اگر مطبوعات چشم و گوش صادق و صالح دولتمردان و زبان عاری از لکنت ... آن حق و حقوق و وظایف متقابلی قائل شد.‌ امام موسی صدر که مطبوعات را «محراب خدمت» به انسان‌ها می‌‌نامد؛ این حق و حقوق ... خدمت» به انسان‌ها می‌‌نامد؛ این حق و حقوق متقابل جامعه و مطبوعات را چنین توصیف می کند: جامعه این حق را دارد که از ... رسانه دارای وظایفی است. وظیفه جامعه در قبال خبرنگار و عنصر مطبوعاتی این است که ابزار کار او را برایش فراهم کند؛ او را ...

صفحه 15 از 169 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >