تعداد 1710 مورد یافت شد

مجله کودک 420 صفحه 36

انقلاب و مطبوعات شاید باور نمی کنی که ورق به ورق روزنامه های سال ...

مجله کودک 318 صفحه 5

بنده رفتم به اروپا و سفر اولم و نوشته ها یی آورده بودم که نشان می داد رسانه ها ی گروهی و مطبوعات اروپا ، در آغاز انقلاب اسلامی ، چقدر مطلب بر ضد حضرت ...

مجله کودک 295 صفحه 17

چهارشنبه - 17 مرداد روز خبرنگا پاس گرامیداشت همه ی خبرنگاران روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات رو زخبرنگارنام نهاد . برای کشیدن سورتمه ، یک گروه ...

مجله کودک 288 صفحه 35

مشکلات اقتصادی که خانواده با آ و ارشاد اسلامی ، حوزه هنری ، مراکز فرهنگی هنری شهرداری ها مطبوعات وسایر رسانه ها با جدیت به خاطر آورند که ذهن شما ماده ...

مجله کودک 136 صفحه 11

به در دکان نانوایی می روی مرد به کوشش «محمد ناصری» شهادت ادواردو در 24 آبان 1379 مطبوعات و رسانه های ایتالیا خبر دادند که ادواردو آنیلی تنها ...

ب‍ررسی ج‍ایگ‍اه ان‍ت‍ق‍ادی امام خمینی (س) درب‍اره رس‍ان‍ه ه‍ا در دوران پ‍ه‍ل‍وی با تاکید ب‍ر م‍طب‍وع‍ات

‏‏چکیده‏ ‏‏ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ ت‍ئ‍وری ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) درب‍اره‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا ب‍ه‌ویژه‌ م‍طب‍وع‍ات‌ در دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی.‏ ‏‏روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گیری: از ... ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) درب‍اره‌ ک‍لید واژه‌ه‍ایی چ‍ون‌: م‍طب‍وع‍ات‌، رادیو، ت‍ل‍ویزیون‌، سین‍م‍ا، ک‍ت‍اب‌ و ... (ره‌) ق‍راب‍ت‌ زیادی ب‍ا ت‍ئ‍وری م‍س‍ئ‍ولیت‌ اج‍ت‍م‍اعی م‍طب‍وع‍ات‌ دارد.‏ ‏‎ ‎ ‏‎[[page ...

دولت موقت چگونه و در چه شرایطی کنترل امور را به دست گرفت؟

در روز شانزدهم بهمن ماه 57 که حماسه مردم با خون و شهادت نیرو می گیرد. بنا به گزارش مطبوعات تنها در تظاهرات آغاجاری 13 تن از مردم بی دفاع به ... همین روز، (16 بهمن) آیت الله طالقانی طی مصاحبه ای مطبوعاتی اظهار داشت: «بختیار ممکن است مقاومت کند ولی به نظر ... خبرگزاری گفت: «شاپور بختیار دیروز خطاب به نمایندگان مطبوعات گفت برای فعالیتهای مهندس مهدی بازرگان در جهت انجام ... نیز، توماس رستون، سخنگوی وزارتخارجه این کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی که با شتاب زدگی برگزار گردید، اعلام کرد: «سیاست ... حمایت از نهضت امام خمینی همچنان در جنبش و تلاطم است. مطبوعات گزارش می دهند که جمع کثیری از نظامیان در شهرهای ...

عکس یک رعیت را بگذارید

‏‏عکس یک رعیت را بگذارید‏ ‏‏البته، من نسبت به همۀ مسائل مربوط به مطبوعات نمی توانم نظر بدهم. الآن آنچه‏‎ ‎‏مربوط به مسائل آخر ... ‎‏مربوط به مسائل آخر است، این است که رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات مال عموم است‏‎ ‎‏ـ چنانچه شما هم همین اعتقاد را ... بکنند یا خیر. والاّ آنچه خوب است‏‎ ‎‏در رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات باشد، آن است که برای کشور اثری داشته باشد. مثلاً‏‎ ... همه خوب است،‏‏‎[[page 87]]‎‏زیادی اش مضر است، این به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک می کند.‏‎ ‎‏اشخاص، شخصیت هایشان ... 87]]‎‏زیادی اش مضر است، این به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک می کند.‏‎ ‎‏اشخاص، شخصیت هایشان با خودشان ...

نخستین مصاحبه مطبوعاتی امام خمینی(س)

به دنبال وقوع قیام‌های بزرگ مر را به قیام و عصیان فرا می خوانند ولی هیچ گاه تا کنون با مطبوعات خارجی مصاحبه ای به عمل نیاورده اند. ایشان در ... اللَّه که مردی متین و کم سخن است تا به حال هیچ گاه خطاب به مطبوعات بین المللی مطلبی بیان نکرده است و بنا بر این، مصاحبه ... است. در این رژیم، آزادیهای فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند. نمایندگان را شاه با ... باشند انتخاب خواهیم کرد. شما همواره در مقابل درخواستهای مطبوعات بین المللی سکوت را حفظ کرده اید؛ چرا؟ مطبوعات بین ... درخواستهای مطبوعات بین المللی سکوت را حفظ کرده اید؛ چرا؟ مطبوعات بین المللی بیشتر به دبدبه و کبکبه و طمطراق و تشریفات ...

شانزده گفت و گو در سه روز

در مدت اقامت حضرت امام خمینی د 10/ 1357 مصاحبه [با مجله آمریکایی «تایم» درباره آزادى مطبوعات در جمهورى اسلامى‏] (صحیفه امام، ج‏5، ص: 416) مصاحبه ...

صفحه 23 از 171 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >