تعداد 1720 مورد یافت شد

مجله کودک 136 صفحه 11

به در دکان نانوایی می روی مرد به کوشش «محمد ناصری» شهادت ادواردو در 24 آبان 1379 مطبوعات و رسانه های ایتالیا خبر دادند که ادواردو آنیلی تنها ...

ب‍ررسی ج‍ایگ‍اه ان‍ت‍ق‍ادی امام خمینی (س) درب‍اره رس‍ان‍ه ه‍ا در دوران پ‍ه‍ل‍وی با تاکید ب‍ر م‍طب‍وع‍ات

‏‏چکیده‏ ‏‏ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ ت‍ئ‍وری ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) درب‍اره‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا ب‍ه‌ویژه‌ م‍طب‍وع‍ات‌ در دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی.‏ ‏‏روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گیری: از ... ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) درب‍اره‌ ک‍لید واژه‌ه‍ایی چ‍ون‌: م‍طب‍وع‍ات‌، رادیو، ت‍ل‍ویزیون‌، سین‍م‍ا، ک‍ت‍اب‌ و ... (ره‌) ق‍راب‍ت‌ زیادی ب‍ا ت‍ئ‍وری م‍س‍ئ‍ولیت‌ اج‍ت‍م‍اعی م‍طب‍وع‍ات‌ دارد.‏ ‏‎ ‎ ‏‎[[page ...

عکس یک رعیت را بگذارید

‏‏عکس یک رعیت را بگذارید‏ ‏‏البته، من نسبت به همۀ مسائل مربوط به مطبوعات نمی توانم نظر بدهم. الآن آنچه‏‎ ‎‏مربوط به مسائل آخر ... ‎‏مربوط به مسائل آخر است، این است که رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات مال عموم است‏‎ ‎‏ـ چنانچه شما هم همین اعتقاد را ... بکنند یا خیر. والاّ آنچه خوب است‏‎ ‎‏در رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات باشد، آن است که برای کشور اثری داشته باشد. مثلاً‏‎ ... همه خوب است،‏‏‎[[page 87]]‎‏زیادی اش مضر است، این به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک می کند.‏‎ ‎‏اشخاص، شخصیت هایشان ... 87]]‎‏زیادی اش مضر است، این به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک می کند.‏‎ ‎‏اشخاص، شخصیت هایشان با خودشان ...

نخستین مصاحبه مطبوعاتی امام خمینی(س)

به دنبال وقوع قیام‌های بزرگ مر را به قیام و عصیان فرا می خوانند ولی هیچ گاه تا کنون با مطبوعات خارجی مصاحبه ای به عمل نیاورده اند. ایشان در ... اللَّه که مردی متین و کم سخن است تا به حال هیچ گاه خطاب به مطبوعات بین المللی مطلبی بیان نکرده است و بنا بر این، مصاحبه ... است. در این رژیم، آزادیهای فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند. نمایندگان را شاه با ... باشند انتخاب خواهیم کرد. شما همواره در مقابل درخواستهای مطبوعات بین المللی سکوت را حفظ کرده اید؛ چرا؟ مطبوعات بین ... درخواستهای مطبوعات بین المللی سکوت را حفظ کرده اید؛ چرا؟ مطبوعات بین المللی بیشتر به دبدبه و کبکبه و طمطراق و تشریفات ...

شانزده گفت و گو در سه روز

در مدت اقامت حضرت امام خمینی د 10/ 1357 مصاحبه [با مجله آمریکایی «تایم» درباره آزادى مطبوعات در جمهورى اسلامى‏] (صحیفه امام، ج‏5، ص: 416) مصاحبه ...

نقش خانواده و رسانه های گروهی در مقابله با تهاجم فرهنگی

‏‏نقش خانواده و رسانه ها نیز بر آن شدیم طرق مختلف و نقش مراکز آموزشی و رسانه ها و مطبوعات و در درجه اول نقش نهاد خانواده را در این امر مهم ... است یا اینکه تطمیع کرده است و یا تهدید کرده است، در مطبوعات شان می بینیم، در مجلات می بینیم، در تبلیغاتشان، از ... حضرت امام به نقش حساس و مؤثر رسانه هایی همچون صدا و سیما و مطبوعات و غیره اشاره ای داشته باشیم تا ان شاءالله این آگاهی ... و جمعی و رسانه های گروهی از جمله: رادیو و تلویزیون، سینما، مطبوعات و ... در تعیین ساختار فکری فرهنگی شخصیت فرد و رفتار ... اعم از وسایل تبلیغاتی، رسانه های گروهی، رادیو و تلویزیون، مطبوعات و غیره برای تحقق بخشیدن به هدفهای استعماریشان ...

بیانات در جمع کارکنان روزنامه اطلاعات (وظایف مطبوعات و اهل قلم)

بیانات زمان: 1399 مکان: تهران، مدرسۀ علوی موضوع: وظیفۀ خطیر مطبوعات و اهل قلم حضار: کارکنان و نویسندگان روزنامۀ ... باشد. [نویسندۀ اطلاعات: در حکومت عدل اسلامی آزادی مطبوعات تا چه حد است؟] ‎ ‎اسلام دین آزادی و آزادگی ... ‎ ‎اسلام دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات‎ ‎آزادی خواهند بود. ... دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات‎ ‎آزادی خواهند بود. سعی کنید وقتی انقلاب ...

مصاحبه با مجله «تایم» درباره آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی

مصاحبه زمان: صفر 1399 مکان: پاریس، نوفل لوشاتو موضوع: آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی مصاحبه کننده: خبرنگار ... کنیم. ــ [آیا حضرت آیت الله نظری راجع به آزادی مطبوعات تحت حکومت اسلامی دارند؟ آیا مطبوعات‎ ‎پس از رفتن شاه ... نظری راجع به آزادی مطبوعات تحت حکومت اسلامی دارند؟ آیا مطبوعات‎ ‎پس از رفتن شاه آزاد خواهند بود که عقاید خود را ... خواهند بود که عقاید خود را ابراز دارند؟] ــ همۀ مطبوعات آزادند مگر اینکه مقالات مضر به حال کشور باشد. ...

پیام به نیروهای نظامی (اخطار به سران حزب دمکرات و حدود آزادی مطبوعات)

‏‏پیام‏ ‏‏زمان: 6 شهریو قم‏ ‏‏موضوع: اخطار به سران حزب منحل دمکرات ـ حدود آزادی مطبوعات‏ ‏‏مخاطب: نیروهای نظامی و انتظامی و ... است. ما در طول پیروزی انقلاب گوشزد‏‎ ‎‏کردیم که آزادی مطبوعات مورد نظر ماست لیکن از خیانت و توطئه به طور جدی و‏‎ ... خیانت و توطئه به طور جدی و‏‎ ‎‏بدون اغماض، جلوگیری می شود. مطبوعاتی که توطئه گر و مخالف مسیر ملت نباشند،‏‎ ‎‏پس از ... 9ـ دادستانهای دادگاهها موظفند که بار دیگر رسیدگی به مطبوعات و حال‏‎ ‎‏نویسندگان آنها را بر عهده گیرند و هریک از ... و حال‏‎ ‎‏نویسندگان آنها را بر عهده گیرند و هریک از مطبوعات را که توطئه گر و مخالف مصالح‏‎ ‎‏ملت و کشور ندانستند ...

شرط جالب امام برای مصاحبه با فیگارو

در فرانسه مصاحبه با خبرنگاران ما مطلبمان را می گوئیم ... به دنبال چاپ این مصاحبه، مدیران مطبوعات دیگر فرانسه صدای اعتراضشان بلند شد که چرا دولت ...

صفحه 24 از 172 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >