تعداد 6 مورد یافت شد

مجله نوجوان 43 صفحه 15

طلایی سوژه هفت بازیگر به یادماندنی در سوژه طلایی این ...

مجله نوجوان 43 صفحه 16

انتظامی ، ستاره ای که هنوز می درخشد . در میان بازیگران ...

مجله نوجوان 43 صفحه 19

سعید پور صمیمی به نظر خیلیها بهترین است . در میان بازیگران ...

مجله نوجوان 43 صفحه 21

هنر بازیگری فاطمه معتمد آریا به مناسبت نمایش فیلم ...

مجله نوجوان 43 صفحه 22

امین حیایی ، با پانزده سال سابقه بازیگری در نخستین سالهای ...

مجله نوجوان 43 صفحه 25

به مهر تو دارد روانم نوید چنین چیره شد بر دلم بر امید ...