تعداد 6 مورد یافت شد

این دعا را همۀ ائمه خوانده ‏اند

امام به دعا خیلی اهمیت می‏ دادند، به خصوص به مناجات شعبانیه. ...

خیال می‏ کردم آخر ماه رجب است

اواخر سال 67 روزی به اطاق آقا وارد شدم، دیدم خیلی اوقاتشان ...

نیمه شب مناجات شعبانیه می‏خواندند

در ماه شعبان گاهی که شبها پشت در اطاق امام می‏خوابیدم ...

اتصال به معبود

یکى از ابعاد گسترده شخصیت حضرت امام این بود که به مناجات و ...

ویژگی های عبادی امام خمینی (س)

عبادت به معنای اظهار ذلت و بندگی، عالی ترین نوع تذلل و کرنش ...

امام خمینی و آسان گیری در تکالیف

‏‏عبادت به ‏‏مفهوم اظهار بندگی و تذلل در برابر خدای ...