تعداد 2254 مورد یافت شد

جمشید آموزگار نخست وزیر شد.

جمشید آموزگار نخست وزیر ...

بوتو نخست وزیر پاکستان وارد ایران شد.

بوتو نخست وزیر پاکستان وارد ایران ...

به دستور شاه هویدا نخست وزیر شد.

به دستور شاه هویدا نخست وزیر ...

ایندیرا گاندی نخست وزیر هند وارد ایران شد.

ایندیرا گاندی نخست وزیر هند وارد ایران ...

طاهر یحیی نخست وزیر عراق وارد تهران شد.

طاهر یحیی نخست وزیر عراق وارد تهران ...

الکسی کاسیگین نخست وزیر شوروی وارد تهران شد.

الکسی کاسیگین نخست وزیر شوروی وارد تهران ...

افتتاح کارخانه ذوب آهن اصفهان با حضور نخست وزیر شوروی.

افتتاح کارخانه ذوب آهن اصفهان با حضور نخست وزیر ...

نیکتیا خروشچف نخست وزیر شوروی، به حسنعلی منصور تبریک گفت.

نیکتیا خروشچف نخست وزیر شوروی، به حسنعلی منصور تبریک ...

امام خمینی آقای میرحسین موسوی نخست وزیر را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کردند.

امام خمینی آقای میرحسین موسوی نخست وزیر را به ریاست بنیاد ...

صفحه 1 از 226 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >