تعداد 186 مورد یافت شد

تاسف برای ندانستن

کمال تأسف است برای انسان ها که نمی خواهند بدانند، در‏‎ ‎‏راه ...

مجله نوجوان 01 صفحه 32

علمی در همان حال جایی نیز برای شک باقی بگذارد. این شک و ندانستن، نیروی محرکه­ای است برای دانستن فردا زیرا دانش فردا ... محرکه­ای است برای دانستن فردا زیرا دانش فردا خود، ابتدای ندانستن در آینده بعد از آن است. انسان همیشه به این صورت پیش ...

آیا نمونه ای از بررسی عملکرد آیت الله خمینی در نقش رهبر جمهوری اسلامی به وسیله مجلس خبرگان وجود دارد؟

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خ مطرح بوده است. لیکن سیره نظری و عملی امام خمینی و مبرا ندانستن خویش از اشتباه می تواند این باور را تقویت کند که ...

مجله کودک 135 صفحه 14

استاد پس از دوسال تحصیل در منز استاد یا همکارشان نکته علمی جدیدی بشنوند و خدای ناکرده از ندانستن آن نکته شرمنده شوند . البته این را هم بگویم که مرحوم ...

منشور گزینش از منظر امام

در پانزدهم دی ماه سال 1361 ش ا این نحوه سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست، و ندانستن آنها براى آنان اشکال و عیبى ندارد. لازم است ستاد ...

مجله نوجوان 56 صفحه 29

کتی گفت:«نمی دونم!» جوری از ت آن وقت، روح یکهو خنده اش را خورد. کتی هم همین طور، چون ندانستن، مسأله جدی و مهمی است. روح گفت:«می بینی؟ هیچ کدوم از ...

حکم انحلال هیأتهای گزینش توسط امام خمینی

حضرت امام خمینی در ۱۵ دی ۱۳۶۱ این نحوه سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست، و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد. لازم است ستاد ...

چرا امام دستور به انحلال هیئت های گزینش داد؟

در پانزدهم دی ماه سال 1361 ش ا این نحوه سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست، و ندانستن آنها براى آنان اشکال و عیبى ندارد. لازم است ستاد ...

مجله نوجوان 120 صفحه 10

هنرهای دراما و بعد احساس است. - شاید به خاطر همین کم دانستن و یا ندانستن است که اکثر بازیگران جوان، نقش دیگران را تقلید ...

گفتاری دربارۀ کیفیت احرام

‏‏گفتاری دربارۀ کیفیت اح احرامش متحقق نمی شود؛ چه از روی عمد باشد یا‏‎ ‎‏اشتباه یا ندانستن. و عبادتش (حج یا عمره اش) هم در صورتی که عمداً ترک ... ترک نموده باشد‏‎ ‎‏باطل می شود. و اما در صورت اشتباه و ندانستن باطل نمی شود و در صورت امکان بر او‏‎ ‎‏واجب است که ... که همان را نیّت نموده است.‏ ‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر از روی ندانستن، به جای عمرۀ تمتع، حج تمتع را قصد نماید چنانچه‏‎ ... کردن است، و واجب است فوراً آن را بکند. و اگر از‏‎ ‎‏روی ندانستن یا فراموشی در پیراهن محرم شود، واجب است آن را بکند و ...

صفحه 1 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >