تعداد 60 مورد یافت شد

مجله کودک 12 صفحه 7

من نیست دختر سیاه بود، موهای مادر سفید بود. چهرۀ دختر شاد و با نشاط بود، چهرۀ مادر شکسته و پیر بود. لبهای دختر به سرخی انار ... مادر به سفیدی گچ بود. دختر به مادر گفت: «من شادی و خنده و نشاط بسیار دارم، آنها را با تو تقسیم می­کنم. بگیر شادی­های ... بگیر خنده­های بلند مال تو، خنده­های نخودی ما من! بگیر همۀ نشاط بازی مال تو، کمی از نشاط گردش و پارک مال من!» مادر از ... خنده­های نخودی ما من! بگیر همۀ نشاط بازی مال تو، کمی از نشاط گردش و پارک مال من!» مادر از خوشحالی پر در می­آورد. ... مال من!» مادر از خوشحالی پر در می­آورد. دختر شادی و خنده و نشاطش را با مادر تقسیم کرد. آنها به دنبال هم می­دویدند و با ...

مجله کودک 403 صفحه 29

به معلم های ورزش دوره ابتدایی هم فکر کنید زنگ ورزش همیشه ساعتی شاد و با نشاط برای بچه ها بوده است و این ویژگی به ماهیت نشاط آور ورزش ... شاد و با نشاط برای بچه ها بوده است و این ویژگی به ماهیت نشاط آور ورزش بر می گردد. همیشه هم شنیده ایم که گفته می شود ...

مجله کودک 37 صفحه 26

پنبه بعضیها را میزنند روای نشان میدهد که ایرانیان همیشه مردمانی شاد و پر نشاط بودند وتقریباٌ هر هفته، یک جشن عمومی داشتند. این جشنها ... آیینی خاص داشت. شرکت در این جشنها باعث میشد مردم با قدرت و نشاط بیشتری به کارهای روزمرة خود بپردازند. یکی از مراسم جالب ...

مجله کودک 465 صفحه 5

دعای امام است. سپس آن شخص از ا خدمت امام، کارت ملاقات صادر شود. مجروح نیز در کمال سلامت و نشاط، خدمت امام آمد. پزشک معالج آن رزمنده نقل کرد که: ما ...

مجله کودک 493 صفحه 16

براساس یکی از افسانههای حوزهی انگور یک میوهی بهشتی است و خوردن آن به آدم نیرو و نشاط جوانی میدهد!» ایوان گفت: «ممکن است یکی از این تُنگهای ...

مجله کودک 430 صفحه 30

ورزش هم شد درس؟! متأسفانه بیشت حتی معلمان ورزش میتوانند کودکان کمرو و کمتحرک را به شادی و نشاط وادار کنند که کار کمی نیست. پس هم باور کنیم که ورزش هم ...

مجله کودک 410 صفحه 34

دست می آورد، بتواند در مخارج خ یعنی پرندکان زیبا، برایش آواز می خواندند تا با او شادی و نشاط بیشتری کار کند، اتفاق عجیبی افتاد! او نمی توانست قسمتی ...

مجله کودک 392 صفحه 16

ماه­هایی پر از خوبی و برکت با سه ماه رجب، شعبان و رمضان، دل­های مومنان سرشار از شادی و نشاط عجیبی می­شود. ماه رجب سرآغاز دعاها، نیایش­ها، روزه­ها و ...

مجله کودک 321 صفحه 29

در انتخاب مرد سال فوتبال آسیا که بسیاری از کارشناسان و علاقمندان فوتبال ، شانس را به « نشاط اکرم » یا « یونس محمود » از عراق می دادند . در فوتبال ...

مجله کودک 283 صفحه 20

حالا احسان سر از پا نمی شناخت آسمان غوطه ور بود . موتور هواپیما روشن شد . چه صدای خوب و نشاط آوری برای احسان داشت . حالا کافی بود با کمک یک موشواره ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6