تعداد 8 مورد یافت شد

نگاه حضرت امام (س) به ضرورت شادی و نشاط در جامعه

همه اجزاء، اعضاء، ابعاد و حواس جهت که تمام آنها در مسیری رو به تعالی باشند. ثانیاً شادی و نشاط از احوال آدمی است که در سیر انسان به کمال نقش تعیین ... » (یونس / ۵۸) به این نتیجه می رسیم که قرآن به مقوله شادی و نشاط اهمیت فراوانی قایل است. از این نظر مسلمانان مجاز بلکه ... که این بزرگان تنها در موارد و مواقع به ظاهر شادی، شادی و نشاط را از خود بروز نمی دادند بلکه حتی در موارد غم و اندوه ... وارد شوند آثار بسیار گرانبهایی به جا می گذارند که شادی و نشاط از جمله آنها است.در این میان همانطور که اشاره رفت، یکی ... که در فلسفه و عرفان اسلامی نهفته است توجه به مسئله شادی و نشاط است. نه تنها به شادی ها توجه عمیق شده، بلکه توجه و ...

مشارکت مردمی در جنگ

قرن حاضر در جهان توسعه یافته ب ارزش‏ های دینی و استقلالی در جهت سرافرازی کشور، شادابی و نشاط عمومی، پاسخگو بودن حکومت در برابر مردم، رواج و تقویت ... عمومی، پاسخگو بودن حکومت در برابر مردم، رواج و تقویت فرهنگ نشاط و امید، تقویت خودیاری و اتکاء به نفس، قانون ‏گرایی، ...

قافلۀ عشق

قافلۀ عشق عازم سفر تاریخ شد. خ پیروزی نهایی مأیوس و نا امید نشدند و همواره جهاد آنها با نشاط توأم بوده است. مردان زیادی در مسیر به کاروان امام ...

حضور مردم در صحنه

حضور سبزِ ملتی مومن، شجاع اسلامی نهفته است، حراست می کنند و جهانیان عزت، اقتدار و نشاط روز افزون آن را نظاره گرند. بعد از پیروزی انقلاب ...

استقبال بی نظیر مردم عراق از امام(س)

عصر روز پنجشنبه 1344/15/7 امام را در منزل با جماعت ادا کرد، تا مدت زمانى خانه غرق شور و نشاط بود و روحانیان و مردم متناوباً به دیدار امام مى ...

نماز جمعه؛ نهادی برای نقادی

نماز جمعه یکی از مهمترین نهاده باید گرامی داشته شود. این نماز به تک تک مسلمانان هویت و نشاط می دهد و از علائم حضور و بیعت از امام است. ثالثا به ...

امام به کشتی علاقه داشت

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آنها جوانهایى هستند که قواى جسمى‏شان به خاطر همین ورزش نشاط و آمادگى پیدا مى‏کند؛ آن وقت روح آنها معنویات و ایمان ...

امام خمینی(س) و نوروز

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:W به اتاق حضرت امام وارد شدیم... امام حدود ساعت نه صبح، با نشاط تر از روزهاى گذشته و متبسم و با قباى نو وارد شدند و به ...