تعداد 2263 مورد یافت شد

تبیین نظم بین الملل موجود و نظم بین الملل مطلوب در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

پایان نامه کارشناسی ارشد «تبیین نظم بین الملل موجود و نظم بین الملل مطلوب در اندیشه سیاسی ... نامه کارشناسی ارشد «تبیین نظم بین الملل موجود و نظم بین الملل مطلوب در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)» به قلم ... کند: "پیش فرض های اصلی ما در این پژوهش این است که منظور از نظم بین المللی روابط حاکم بر جهان می باشد که بر اساس روابط ... حاکم بر جهان می باشد که بر اساس روابط سلطه شکل گرفته است. نظم بین الملل پس از جنگ جهانی دوم معادل تاریخی نظم دو قطبی ... گرفته است. نظم بین الملل پس از جنگ جهانی دوم معادل تاریخی نظم دو قطبی است. امام از مخالفان نظم دو قطبی حاکم بر جهان ...

مجله نوجوان 46 صفحه 3

سرمقاله هر چیزی در جای خودش ه علیه السلام در وصیت خود می فرمانید:"اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم" یعنی: "شما را به تقوای الهی و نظم در کارتان توصیه ... بتقوی الله و نظم امرکم" یعنی: "شما را به تقوای الهی و نظم در کارتان توصیه می کنم." بدون شک نظم آن قدر اهمیت داشته ... را به تقوای الهی و نظم در کارتان توصیه می کنم." بدون شک نظم آن قدر اهمیت داشته است که مولا بعد از تقوای الهی به آن ... مولا بعد از تقوای الهی به آن سفارش کرده است و اهمیت موضوع نظم وقتی بیشتر می شود که به یاد بیاوریم مولا در حالتی این ... دنیا باقی نمانده است. حالا وقتی می فهمیم که حضرت سفارش به نظم را جزو آخرین سفارشات خود پیش از عروج به ملکوت اعلی آورده ...

نظم در همه حالات

یکی از نکات مهم در زندگی امام نظم بود. نظم در خواندن روزنامه، نظم در دیدارها، نظم در ... از نکات مهم در زندگی امام نظم بود. نظم در خواندن روزنامه، نظم در دیدارها، نظم در خواندن نامه ... از نکات مهم در زندگی امام نظم بود. نظم در خواندن روزنامه، نظم در دیدارها، نظم در خواندن نامه ‏‏ها و حتی نظم در تجدید ... زندگی امام نظم بود. نظم در خواندن روزنامه، نظم در دیدارها، نظم در خواندن نامه ‏‏ها و حتی نظم در تجدید وضو بود. البته ... روزنامه، نظم در دیدارها، نظم در خواندن نامه ‏‏ها و حتی نظم در تجدید وضو بود. البته این‏طور نبود که شما ناگهان سراغ ...

وصیت امام علی (ع) به تقوی

امروز در خطبه اوّل، جمله ای را «اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی اللَّه و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم(۲)». تقریباً بیست مطلب در این ... تقریباً بیست مطلب را انتخاب کرده ام تا امروز عرض کنم: یکی «نظم امرکم» و دوم «صلاح ذات بینکم»؛ یعنی ایجاد الفت میان ... بسیار مهم در نظر امیرالمؤمنین علیه الصّلاة و السّلام است. نظم از جمله موضوعاتی است که وقتی انسان در معنا و مفهوم و ... آن در زندگی خود غور می کند، اهمیت آن را بیشتر درک می کند. نظم یعنی هر چیزی در جای خود قرار گیرد. جهان که در پیرامون ما ... و آسمان گسترده شده است، یک مجموعه قانونمند است. قانون و نظم، بر جمیع جریانات و حوادث عالم و حرکات دنیای مورد احساس و ...

پایان نامه «ت‍ب‍ی‍ی‍ن ن‍ظم ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل م‍وج‍ود و ن‍ظم ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل م‍طل‍وب » به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ظم‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ م‍وج‍ود و ن‍ظم‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ... ارش‍د «ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ظم‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ م‍وج‍ود و ن‍ظم‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ م‍طل‍وب‌» به قلم "مجید م‍طل‍ب‍ی‌ ...

انقلاب اسلامی و نظم نوین جهانی اسلام

انقلاب اسلامی و نظم نوین جهانی اسلام عماد بزی[1] خلاصه مقاله این ... از این ایده دفاع می کند که تحت تأثیر انقلاب اسلامی یک نظم نوین جهانی شکل گرفته است. نگارنده ابتدا به شرح سیستم ... است. وی اشاره می کند که بعد از جنگ جهانی دوم نقطه محوری نظم جهانی فوق الذکر از اروپا به ایالات متحده آمریکا انتقال ... به رهبری امام خمینی(س) بوده است. امام خواستار استقرار نظم جدیدی ابتدا در داخل کشور و سپس در سطح جهان اسلام بوده ... در سطح جهان اسلام بوده است. نویسنده سپس به بحث ماهیت این نظم جهانی اسلامی می پردازد. به نظر وی با شکل گیری این سیستم ...

لطفا مواضع امام خمینی (س) را در مورد نظم و امنیت اجتماعی توضیح دهید؟

در اندیشه امام سؤال های چه نظمی باید پاس داشته شود؟ و امنیت چه کسانی یا چه نظامی باید ... است و بدون پاسخگویی به آن ها نمی توان در مورد لزوم رعایت نظم و امنیت، نفیاً یا اثبا‌تاً سخنی گفت. به عبارت دیگر امام ... دیگر امام به عنوان یک شخصیت مکتبی و انقلابی، مدافع هر نظم و پاسدار هر امنیتی نیست بلکه در مواجهه با آن، اولین ... با همین سؤال ظاهر می ‌شود. امام آن گاه که در نظاره به نظم جهانی، آن را نظمی مدافع منافع و مطا‌مع جهانخواران و ... ظاهر می ‌شود. امام آن گاه که در نظاره به نظم جهانی، آن را نظمی مدافع منافع و مطا‌مع جهانخواران و پایمال کننده حقوق ...

نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)

مقوله نظم و امنیت اجتماعی نوعاً از مباحثی است که در طبقه بندی ... عمیق و انقلابات اجتماعی است. بر این اساس، سخن گفتن از نظم و امنیت در اندیشه کسی که نام وی با یکی از عظیم ترین ... حتی نظامی دست زده است. آیا می‌توان در اندیشه چنین کسی، از نظم و امنیت هم سراغی گرفت؟ نگارنده بر آن است تا دریابد بر ... تا دریابد بر فراز آن همه طوفان انقلاب و امنیت شکنی!‌ از نظم و امنیت هم می‌توان سخن گفت. البته در مشر‌ب انقلابیون ... است. به این نحو که اقتضای موضع انقلابی، نادیده انگاشتن نظم و امنیت نا‌مطلوب مستقر و تلاش برای در هم ریختن آن در ...

نظم روزانه در زندگی امام

امام تمام کارهایشان از نظم کافی برخوردار بود. بعد از چند روز که آنجا – نجف – ماندم ... شما می‏‏ توانید آن را در 360 روزضرب کنید. امام دقیقاً روی نظم و برنامه عمل می‏‏ کردند. به من هم توصیه زیادی در مورد ... نظم و برنامه عمل می‏‏ کردند. به من هم توصیه زیادی در مورد نظم و برنامه‏ ریزی داشتند. منبع: پا به پای آفتاب، ج 1، ص ...

نظم امام باور نکردنی است

نظم امام باور نکردنی است؛ یعنی تا خود آدم نبیند باور نمی ... یک چند لحظه‏‏‏ ای مانده یعنی چند ثانیه! ایشان چنین نظمی دارند که اگر درست یک و ده دقیقه بعد از ظهر در را باز ... هستند به اندازه آن سه قدم زود بوده مثلاً برای داخل شدنشان! نظم ایشان چیز غریبی است و همیشه بوده، یعنی از دوره ... دیگر دیدم خیلی ایشان انگار دقت دارند، گفتم: «شما مثل اینکه نظم را زیاد کردید، دیگر دقتتان خیلی شده»، امام خیلی جدی ...

صفحه 1 از 227 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >