تعداد 64 مورد یافت شد

نواندیشی در راه و روش امام(س) به روایت یک عالم لبنانی

این اثر توسط مسعود فکری ترجمه در عملگرایی را تبیین کند. وی در مقدمه کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س)»، با اشاره به این‌که ... که از منابع بسیاری برای تالیف کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س)» بهره برده است، از ... درباره مبناگرایی و نوگرایی پرداخته است. کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س)» در هفت فصلِ ثابت و ... و غیره تاکید می کند». کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س)» را موسسه فرهنگی، هنری و ...

انتشار مبناگرایی و نواندیشی راه و روش امام خمینی(س)

در این اثر مبناگرایی همان تکیه راه امام خمینی(س) می‌پردازد. در بخشی از کتاب مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س) نوشته شده است: «باورهای ... اسلام آن را مطرح کرده بود.» نخستین چاپ کتاب مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س) با شمارگان یک هزار نسخه، ...

نواندیشی فرهنگی راه مقابله با تهاجم فرهنگی

نواندیشی فرهنگی راه مقابله با تهاجم فرهنگی فروزان الهی ... همراه با حفظ هویت و کرامت انسانی ریشه در تاریخ دارد. نواندیشی فرهنگی مستلزم تغییر نگرش افراد جامعه در جهت هماهنگی ... می انجامد. این نوآوریها گاه تولیداتی از جنس معرفت هستند (نواندیشی)، و گاه محصولاتی مادی برای تأمین آن و مقاصد فرهنگی ... با تهاجم فرهنگی به وجود می آورد. واژه های کلیدی: فرهنگ، نواندیشی فرهنگی، تهاجم فرهنگی مقدمه فرهنگ در رشته­ های ... تغییرات و تحولاتی می باشد. نوآوری فرهنگی کاملاً تحت تأثیر نواندیشی در فرهنگ است که رابطه ­ای علی و وجودی در این دو ...

بررسی های شیخ نعیم قاسم درباره نواندیشی در راه و روش امام خمینی کتاب شد

به گزارش پرتال امام خمینی به ن قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان و مولف کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(ره)» معتقد است امام خمینی ... به سمت کمال سهیم است، توانا است. مولف کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(ره)» می‌گوید با وجود این‌که ...

قطع و پیوند اعضا از نگاه امام خمینی

پاسخگویی به پرسش‌های نوپیدا که امام خمینی به نقل از جماران، امام خمینی‌(س) در زمره فقیهان نواندیشی قرار دارد که سرفصلی جدید در رویکرد فقه به مسائل و ...

توصیه حضرت امام به اهدای عضو

امام خمینی (س) در زمره فقیهان نواندیشی قرار دارد که سرفصلی جدید در رویکرد فقه به مسائل و ...

یادی از میلاد مادر و فرزند!

روز 20 جمادی الثانی، از فیض دخ و نوآوری های انجام گرفته، همه ریشه در اندیشه نوگرایی و نواندیشی داشته است، اما نوآوری های آن ها چرا منجر به انقلاب ... لذا صدای اعتراض بلند کرده و افشاگری کرد. این نوآوری ها و نواندیشی های حضرت امام، در اندیشه و عمل، هیچ وقت تک بعدی ...

پیدایی نواندیشی دینی در غرب

‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏پیدایی نواندیشی دینی در غرب‏ ‏‏ایرج تبریزی‏ ‏‏ ‏ ‏‏این مقاله ... را‏‎ ‎‏رهبری کند.‏ ‏‏و برای این منظور به تقویت جریان نواندیشی دینی و روشن فکری موجود در ایران‏‎ ‎‏تأکید می کنند. ... و ضد امریکایی امام(ره) را از‏‎ ‎‏مؤلّفه های اصلی جریان نواندیشی دینی در ایران دانسته و آن ها را بهترین طریق ...

حریم و حقوق شهروندان

مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد بر بنیادهای نظری ایشان است و همان بنیادهای نظری امکان این نواندیشی ها را فراهم ساخته است. به علاوه، ایشان به آن ... خود آن چنان اشراف و تقید دارد که هیچ گاه نمی توان به بهانه نواندیشی و عنصر زمان و مکان و مصلحت و امثالهم، منابع اصلی ...

مجله نوجوان 216 صفحه 22

تلویزیون حامد قاموس مقدم گن استفاده کرده بود. این کار او در حد تئوری می توانست یک نواندیشی به حساب بیاید ولی در عمل آش شله قلمکاری از آب ...

صفحه 1 از 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7