تعداد 271 مورد یافت شد

مذهب و نوسازی در ایران

رساله دکتری «مذهب و نوسازی در ایران(مطالعه موردی مواضع امام خمینی(س) قبل و بعد ... "آیا مبانی فکری و فقهی مذهب شیعه توانایی حمایت از روند نوسازی بومی در ایران را دارد؟" وی در ادامه با اشاره به روند ... مذهب دارای توانایی بالایی در پشتیبانی کردن از الگوهای جدید نوسازی است و به نظر می رسد اجرای درست این مبانی فکری و فقهی ... این مبانی فکری و فقهی بتواند راه را برای استقرار یک الگوی نوسازی پایدار، مشروع و کارا در ایران رقم زند." جهت مطالعه ... مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید: 1- نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (س)- کتاب 2- مذهب و ...

مقاله «انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی» به قلم "یحیی فوزی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و ...

مقاله «مذهب و نوسازی در ایران» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «مذهب و نوسازی در ایران: مطالعه موردی مواضع امام خمینی(س)» به قلم ...

پایان نامه «دولت ، نوسازی ، هویت ایرانی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «دولت ، نوسازی ، هویت ایرانی» به قلم "علیرضا زهیری" به کتابخانه و ...

پایان نامه «دو دوره تجربه نو اندیشی و نوسازی سیاسی در ایران» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «دو دوره تجربه نو اندیشی و نوسازی سیاسی در ایران» به قلم "رضا عیسی نیا" به کتابخانه و ...

نقش نوسازی اقتصادی در زمینه سازی انقلاب اسلامی

نقش نوسازی اقتصادی در زمینه سازی انقلاب اسلامی ثریا ... زمینه بروز آن را فراهم کرد توجه محققین را به سیاستهای نوسازی در عصر پهلوی جلب کرده است. در این مقاله ضمن تأکید بر ... دیدگاههای فونکسیونالیستی 3ـ تئوریهای بسیج 4ـ دیدگاه نوسازی. از میان این دیدگاهها، این تحقیق بر آن است که از ... میان این دیدگاهها، این تحقیق بر آن است که از نظریه نوسازی و نهادمندی (Modernization and Institution) ساموئل ... and Institution) ساموئل هانتینگتون برای مطالعۀ نقش نوسازی اقتصادی در تبیین انقلاب اسلامی استفاده کند. سؤال اصلی ...

فرهنگ عاشورا و نوسازی جامعه در اندیشه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏فرهنگ عاشورا و نوسازی جامعه در اندیشه امام خمینی‏ ‏‏ ‏ ‏‏محسن نصری ‏ ‏‏ ... تجلی یافت و ما بر آنیم که «فرهنگ عاشورا» را در رابطه با «نوسازی» در اندیشۀ حضرت امام خمینی حسین زمان تبیین نماییم. ... تبیین نماییم. لذا به مباحث زیر می پردازیم.‏ ‏‏1 – مفهوم نوسازی جامعه در فرهنگ عاشورا.‏ ‏‏2 – رسالت انبیاء و ائمه و ... در فرهنگ عاشورا.‏ ‏‏2 – رسالت انبیاء و ائمه و فقها در نوسازی جامعه.‏ ‏‏3 – انحطاط جامعه عصر امام حسین ... جامعه عصر امام حسین (ع)‏‎.‎ ‏‏4 – عاشورا قیامی برای نوسازی جامعه.‏ ‏‏5 – حکومت و نوسازی جامعه. ‏ ‏‏6 – فرهنگ ...

امام خمینی و مسئله تمدن اندیشی؛ با تکیه بر سه اصل مهمِ آزادی، عقلانیت و تعامل دین و سیاست

پرتال امام خمینی(س): یادداشت ۴ تمدن‌هایی ماندگاری و مانایی خواهند داشت که پیوسته در مسیر نوسازی باشند؛ مدرنیزاسیون از این منظر به بازاندیشی و اجتهاد ... و اقدام روبه‌رو است. از همین منظر، تمدن‌اندیشی و اندیشه نوسازی تمدن اسلامی یکی از دغدغه‌های جدی فیلسوفان، اندیشمندان ... گذشته بوده است و هر یک از ایشان کوشیده‌اند تا به نحوی مسیر نوسازی تمدن اسلامی را هموار نمایند. این مقوله احتمالا محصول ...

مهمترین چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی ایران در دهۀ سوم

مهمترین چالشهای پیش روی انقلاب بسیاری از شاخص های جوامع توسعه نیافته تغییر می کنند. البته نوسازی لزوماً به معنای پیشرفت نیست، ولی مفهوم «تغییر» کاملاً ... آن مستفاد می شود.1 به عبارتی همه جوامعی که به نوعی فرایند نوسازی را آغاز نموده اند بعد از گذشت چند سال با «تغییر» در ... افزایش سطح مشارکت سیاسی شهروندان. پس از انقلاب اسلامی، نوسازی در قالب برنامه های توسعه و به مفهوم مدرن شدن، در ... رشد سریع جمعیت باسواد، از جمله شاخصهای ملموس و آشکار دوران نوسازی به خصوص در بعد از انقلاب بوده است. که این مهم خود به ... گذار، مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی، نه تنها عامل توسعه و نوسازی هستند بلکه محصول آن نیز می باشند، از آن جهت که چنانچه ...

رویکردی جامعه شناختی به نهضت عاشورا

رویکردی جا رویکردی جامعه شناختی مورد توجه و بررسی قرار دهیم و الگوی نوسازی اجتماعی را از آن به دست آوریم، لذا مباحث زیرین را طرح ... شده، این نهضت به وجود آید. ج - نهضت عاشورا و نوسازی اجتماعی از رسالتهای انبیا و امامان ... انبیا و امامان معصوم(ع) «اصلاح جامعه» و به عبارتی «نوسازی اجتماعی» است. لذا نهضت عاشورا در همین راستا به دنبال ... اجتماعی» است. لذا نهضت عاشورا در همین راستا به دنبال «نوسازی دین»، «نوسازی جامعه» و «نوسازی حکومت» بود چرا که در ... است. لذا نهضت عاشورا در همین راستا به دنبال «نوسازی دین»، «نوسازی جامعه» و «نوسازی حکومت» بود چرا که در این ابعاد، ...

صفحه 1 از 28 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >