تعداد 10 مورد یافت شد

فطرت پاک کودک و نونهال

‏‏ شما می دانید که این بچه های کوچک که در دبستان هستند و ...

ابراز تأسف معاون فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی از عدم همکاری مسئولین نمایشگاه کتاب با این مؤسسه

معاون فرهنگی، هنری و ارتباطات علی کمساری ادامه داد: با توجه به اینکه معرفی امام به نسل نونهال، خردسالان، کودکان و نوجوانان یک هدف بسیار اساسی و ...

مجله نوجوان 182 صفحه 13

11 مرداد امروز چهار تا ات است به جای کودشیمیایی کود فیزیکی خریده و کلّ گل و گیاهان نونهال را خشکانده است و تازه خاک را هم تا سه میلیون سال ...

نقش اجتماعی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

نقش اجتماعی زنان از دیدگاه حضر شما باید مدرسه باشد. تعلیم احکام اسلام، تهذیب اخلاق نونهالان»[6] شما مدرسه عُرفی امروزی را در آموزش و پرورش در ... جنسی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر هویتهایی است که جوان و نونهال ما از بدو تولد تا انتهای مسیر هستی، باید از این نهاد، ...

نقش مراکز آموزشی در ارتقاء فرهنگ عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره)

نقش مراکز آموزشی در ارتقاء فره و یا پیش‏گیری؟ آیا نبی مادری است مهربان و امت فرزندی است نونهال و وحی تغذیه کودک؟ آیات قرآن کریم مبین این واقعیت است ...

نقش اجتماعی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

‏‏ نقش اجتماعی زنان از شما باید مدرسه باشد. تعلیم احکام اسلام، تهذیب اخلاق نونهالان»‏‎[6]‎‏ شما مدرسه عُرفی امروزی را در آموزش و پرورش ... جنسی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر هویتهایی است که جوان و نونهال ما از بدو تولد تا انتهای ‏ ‏‏‎[[page 68]]‎‏ مسیر ...

نقش مراکز آموزشی در ارتقاء فرهنگ عمومی از دیدگاه امام خمینی (ره)

‏‏نقش مراکز آموزشی ‏در ا یا پیش گیری؟‏ ‏‏آیا نبی مادری است مهربان و امت فرزندی است نونهال و وحی تغذیه کودک؟‏ ‏‏آیات قرآن کریم مبین این واقعیت ...

جان پرورست قصۀ ارباب معرفت

جان پرورست قصۀ ارباب معرفت □ پیوندی به هنجار و در نهایت استحکام زد که در آخر از این نونهال، درختی٬ بل سدرة المنتهائی قرآنی به بروبار نشست و بر ...

نقش مراکز آموزشی در ارتقاء فرهنگ عمومی

‏‏نقش مراکز آموزشی در ار یا پیش گیر؟ ‏ ‏‏آیا نبی مادری است مهربان و امت فرزندی است نونهال و وحی تغذیه کودک؟ ‏ ‏‏آیات قرآن کریم مبین این حقیقت ...

جان پرورست قصۀ ارباب معرفت

‏‏جان پرورست قصۀ ارباب م پیوندی به هنجار و در نهایت استحکام زد که در آخر از این نونهال، درختی٬ بل سدرة المنتهائی قرآنی به بروبار نشست و بر ...