تعداد 2 مورد یافت شد

نقش اجتماعی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

‏‏ نقش اجتماعی زنان از شما باید مدرسه باشد. تعلیم احکام اسلام، تهذیب اخلاق نونهالان»‏‎[6]‎‏ شما مدرسه عُرفی امروزی را در آموزش و پرورش ... جنسی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر هویتهایی است که جوان و نونهال ما از بدو تولد تا انتهای ‏ ‏‏‎[[page 68]]‎‏ مسیر ...

نقش مراکز آموزشی در ارتقاء فرهنگ عمومی

‏‏نقش مراکز آموزشی در ار یا پیش گیر؟ ‏ ‏‏آیا نبی مادری است مهربان و امت فرزندی است نونهال و وحی تغذیه کودک؟ ‏ ‏‏آیات قرآن کریم مبین این حقیقت ...