تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 236 صفحه 31

عمو زیر لب ، مشک را صدا می کرد ، آب فرات تشنه بود . من مشک ...